Fakta och förklarande texter om några av de områden vi arbetar med

Vegatus arbete med medicinskt avancerade hälsoundersökningar och screeningprogram bygger på medicinsk forskning. Våra läkare är erfarna kliniker och våra prover och undersökningar inkluderar de senaste medicinska rönen.
Våra undersökningar kommer förhoppningsvis leda till att screening som metod vinner mark och att fler nationella screeningprogram startas.

Här har vi samlat texter som ger en mer övergripande bild av ett område eller sjukdomsbild.

Kontakta gärna oss om du har ytterligare frågor eller funderingar på info@vegatus.se

Jörgen Boëthius, leg. läkare och grundare av Vegatus

“Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik

behandling av de flesta sjukdomar”