Om Vegatus

Vår kunskapsgrund

På Vegatus arbetar endast framstående och erfarna läkare som vill skifta fokus. Från dagens sätt att behandla allvarliga sjukdomar först då patienten söker för sina symptom, till att istället aktivt leta efter tidiga tecken på sjukdom. Att genom preventiva undersökningar hitta tidiga tecken på sjukdom och kunna sätta in åtgärder innan patienten själv känt av några symptom.

Vegatus letar efter sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Sjukdomar som kan upptäckas innan de ger symptom – då man vet vad man letar efter och har tillräcklig klinisk kunskap för att lägga det pussel som leder till sjukdomsmisstanke. Att kunna bestämma Diagnos före symptom.

Grunder och principer

Vi vill göra livet långt, innehållsrikt, fruktbart och friskt.

Ett sätt som vi använder för att uppnå detta mål är att hindra onödiga sjukdomar att utvecklas. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes typ 2, cancer och struma. Vi är främst inriktade på sjukdomar som är vanliga, farliga och botbara och som inte ger några symptom förrän efter att tillräckligt lång tid förflutit. För dessa sjukdomar gäller att man måste göra en laboratorie- eller röntgenundersökning för att upptäcka dem. Det går inte att vänta på att man skall bli sjuk och få symptom utan man måste undersöka patienter som är symptomfria och tillsynes friska. Metoden som vi använder är återkommande hälsoundersökningar av symptomfria människor som ger tidiga varningar om farliga sjukdomar håller på att utvecklas. Då kan man ibland göra ändringar i livsstil eller annat som kan göra att sjukdomen inte utvecklas över huvud taget. För andra typer av sjukdomar kan man sätta in en tidig behandling som kan göra att utfallet blir mycket bättre.

 

Läs mer