Mer om företagshälsovård

I Arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Det är arbetsgivaren själv som  utifrån sin specifika verksamhet ansvarar för att göra bedömningen av vad som behövs.

Företagshälsovård som strategiskt arbete

De flesta företag har strategier av olika slag, som en IT-strategi, en tillväxtstrategi och en marknadsföringsstrategi. Men långt ifrån alla har en hälsostrategi. Samtidigt är en långsiktig investering i medarbetarnas hälsa en förutsättning för en god produktivitet.

Många sätter likhetstecken mellan företagshälsovård och hälsoundersökningar. Men företagshälsovård är ett betydligt vidare begrepp och ett strategiskt arbete med målet att ha friska medarbetare som mår bra och orkar prestera. Hälsoundersökningar kan vara en del av företagshälsovården – men behöver inte vara det.

Företagshälsan arbetar:

Proaktivt. Insatser som syftar till att hålla det friska friskt.

Aktivt. Insatser som är förebyggande för att undvika skador och sjukdomar i arbetslivet.

Reaktivt. Insatser som sätts in när skadan är skedd. Den anställda kan få hjälp med att återgå till arbetet så snart som möjligt genom arbetsträning och rehabilitering.

De tre vanligaste problemen som rör företagshälsovård och arbetsmiljö är:

 • psykosocial hälsa, till exempel stress och utmattning.
 • problem med rörelseapparaten, till exempel rygg, axlar, musarm osv.
 • medarbetarnas levnadsvanor.

Dessa tre står för cirka 80-85 procent av kostnaderna, varav psykosocial ohälsa och stress för den enskilt största delen. Dessutom är de flesta drabbade inte sjukskrivna – de jobbar men kan och orkar inte prestera efter sin fulla potential. Därför är det viktigt att sätta in rätt åtgärder så att de kan återfå sin fulla potential. Och att de som varit sjukt

Inom företagshälsan arbetar framförallt företagssköterskor, företagsläkare, ergonomer, fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare och psykologer. De har, utöver sin grundexamen, vanligtvis en påbyggnadsutbildning i hur arbetet påverkar hälsan och hur hälsan påverkar arbetet.

Exempel på tjänster som företagshälsan erbjuder är:

 • Alkohol- och narkotikafrågor
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Arbetsskadeutredningar
 • Ergonomifrågor
 • Kartläggningar av arbetsmiljön
 • Krisstöd
 • Livsstilsfrågor
 • Medicinska kontroller
 • Organisations- och ledarskapsfrågor
 • Sjukvård
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Utbildningar

Kontakta oss angående företagshälsovård

*” anger obligatoriska fält

Hälsoundersökningar