Om fetma

De flesta av er känner till att fetma uppstår när man äter för mycket. Det finns det några saker som kan vara värda att lägga på minnet.
Det finns ett hormon som heter leptin, det bildas i fettväv och ju mer fettväv det finns desto mer leptin bildas. När det bildas går det ut i blodet och när det kommer upp till hjärnan så stänger det av aptiten, det är alltså ett mättnadshormon.

Vegatus

Hormon reglerar fetma

När det gäller feta människor så regerar de inte på detta sätt.
Det verkar som att trots att det kommer mycket leptin så regerar hjärnan alltför svagt.
Det här är ganska likt hur muskler reagerar på Insulin vid diabetes typ II.

Vegatus

Överviktiga har mer inflammationer

Feta människor skiljer också från magra på så sätt att de har mycket mer inflammatoriska celler i sin fettväv än vad mindre feta människor har.
Det är ju så att all fettväv är i princip inflammatorisk.

Men vad gäller överviktiga så innehåller de påtagligt mycket mer inflammatoriska celler och inflammationsretande substanser än vad normalviktiga människor gör.

Vegatus

Fettcellerna fungerar annorlunda

Mängden fettväv ökar inte på ett normalt sätt hos överviktiga.
Normalt sett så är det så att när man lägger på sig mer fett i reserv inför dåliga tider så bildar man flera fettceller och att varje fettcell lägger in en liten del mängd fett i cellen. För överviktiga människor så ökar inte mängden fettceller.
De är likadana som de varit hela tiden utan istället så proppas det in stora mängder fett i fettcellerna.

Detta är en påtaglig olikhet i reaktion och det verkar inte helt orimligt att det skulle kunna röra sig om någon typ av sjukdom.
D.v.s. att man blir fet och överviktig beror inte på att man äter för mycket.
Det beror på att det är något fel i ämnesomsättningen.
Det är ju detta som överviktiga människor alltid har hävdat och det kan ju vara intressant att man får det bekräftat.

Vegatus

Fetma pga infektioner?

Det finns också en del data som tyder på att övervikten kan förorsakas av infektioner i vissa fall. Det har visat sig att kycklingar som infekterats av virus blivit överviktiga. Man kan få fram samma exempel även på apor om man infekterar dom med vissa typer av virus.

Till yttermera visso kan det röra sig om en påverkan från tarmfloran av bakterier som ju blir alltmer intressant.

Skrivet av Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus