VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Kontakta oss!

Lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig!

Enkelt att ta cancertestet

Att ta testen

Blodproven tas venöst (dvs vanligen från armvecket) och analyseras av ackrediterade laboratorium som ger svar inom någon vecka.

Hur fungerar cancertest

Proverna bygger på att då en tumör utvecklats någonstans i kroppen så släpper den ut mikroskopiska delar av sig själv i blodet och dessa delar kallas för tumörmarkörer. Man kan mäta andelen tumörmarkörer i blodet. Om de stiger eller är onormalt höga är det en signal på att det föreligger en ökad risk för att det kan finnas cancertumör i kroppen.

Tumörmarkörer vid cancertest

Ska användas med försiktighet

Såhär långt låter det som en fantastisk möjlighet att enkelt ta reda på om man har cancer eller inte. I verkligheten är det dock förknippat med stora problem hur man ska tolka tumörmarkörer och de bör alltid användas med försiktighet.

Olika typer av cancer & olika prov

Till att börja med så finns det cirka 200 olika typer av cancer och var och en av dessa sjukdomar har sitt eget förlopp och sina egna utvecklingsstadier, vilket gör att de sänder ut olika tumörmarkörer. Drömmen vore att hitta en gemensam tumörmarkör som reagerar på alla typer av cancer. Det finns forskning på detta som förhoppningsvis kommer resultera i ett generiskt cancertest för all cancer.

I väntan på det finns det tumörmarkörer som är specifika för en eller några typer av cancer. På Vegatus använder vi oss av de som vi bedömt som relevanta och med tillräcklig specificitet.

Tidiga tecken

Cancertest är komplicerat

Tumörmarkörer är inte ett enkelt cancertest för det är även så att kroppen producerar egna markörer som syns i mätningarna. Ett högt värde kan därför till viss del förklaras av individuella avvikelser, likadant kan ett lågt värde påverkas av individuella faktorer. Till exempel så påverkas tumörmarkörer för cancer i livmoder och äggstockar av menscykeln och även om kvinnan ammar eller är gravid.

Det är således av stor vikt att inte se tumörmarkörer som ett enkelt cancertest med ett klart ja/nej-svar. De ska tolkas med försiktighet. Höga värden betyder inte att en patient har cancer utan att risken för att hen har cancer är förhöjd. Denna tolkning sker av erfarna läkare och görs alltid med försiktighet.

Med detta sagt så menar vi att det finns mycket att vinna på att vara proaktiv och regelbundet göra seriösa hälsoundersökningar för att hitta tidiga tecken på sjukdomar – då det är lättare att göra något åt dem.

Läs mer om cancer

Våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening