Vegatus hälsoundersökningar

20 januari, 2014

På Vegatus sysslar vi huvudsakligen med att göra hälsoundersökningar som syftar till att upptäcka sjukdomar innan de ger symptom och när det fortfarande är lätta att behandla. (Diagnos före Symptom) Vårt arbete har mötts med uppskattning från många håll men samtidigt har andra hävdat att hälsoundersökningar var meningslösa och bara gav upphov till ökade kostnader och oro hos patienterna.

Det var därför extra intressant att i Rapport 16/1 2014 höra att man på Sahlgrenska sjukhuset var i full färd med att genomföra en gigantisk hälsoundersökning riktad mot hjärt-kärlsjukdomar och KOL. Man har redan undersökt 1 100 patienter och planerar att under en 10-års period undersöka 30 000 patienter med röntgen, blodprover och annat. Undersökningen stöds av Hjärt och Lung-fonden med 5 milj kr.

Detta är glädjande nyheter och resultaten av denna stora och vetenskapligt tungviktiga undersökning kommer säkert att ge mycket ny kunskap och ge upphov till ytterligare viktiga undersökningar.

Vi på Vegatus gläder oss speciellt eftersom vi tycker att vi får ett stöd i vår uppfattning att förebyggande hälsoundersökningar är både viktiga och meningsfulla. De är bra för patienterna och kommer att vara en viktig beståndsdel i framtidens medicin.

Hälsningar

Jörgen