Telomerer vi går vidare

17 oktober, 2016

Hej,
Jag måste börja med att be om ursäkt! Det var länge sedan den sista bloggen men det beror på att jag kämpat med ett dilemma som jag inte vetat hur jag skulle lösa. Min sista blogg handlade om telomerer som är ändarna på kromosomerna. Under livets gång blir telomererna succesivt kortare och när de förlorat lite mer än hälften av sin längd förlorar cellen sin förmåga att dela sig och människan dör.

Hur fort telomererna minskar i längd påverkas av många faktorer där flera som t.ex. mängden motion, matvanor, sömnvanor och stressnivå kan påverkas av den enskilda människan. Man kan också genom att mäta längden på sina telomerer få en uppfattning om “hur långt man har kvar” och också se om man bör göra förändringar i sin livsstil för att göra så att telomererna minska saktare i längd. Man kan också genom att göra upprepade mätningar se vilken effekt som livsstilsförändringarna har på ens förväntade livslängd.

Det här är ju starka saker och jag har frågat mig om människor skall veta sådant! Men metoden finns och den lär inte försvinna så vi måste förhålla oss till den på ett eller annat sätt. Själv är jag tveksam men det visar sig att min dotter Victoria (VD på Vegatus) tycker det är ganska klart att man bör skaffa sig kunskap om hur det är med telomerna. Det visar sig också att hennes jämnåriga som regel tycker på samma sätt. Hur man ser på detta verkar vara en åldersfråga.

Skillnaden är nog den att om man som medelålders undersöker telomererna så kan man fortfarande göra något åt dem om de är allt för korta medan man vid högre ålder knappast har tid för detta. Detta har gjort att jag ändrat uppfattning och nu tycker att vi bör erbjuda telomermätning på Vegatus. Vi diskuterar nu formerna för detta och jag förespråkar att vi lägger till mätning av telomerer till våra mest omfattande undersökningar. Frågan är svår och om någon av er har en uppfattning skulle vi verkligen vara intresserade av att höra den.

Vi planerar att göra en testgrupp, vill du vara med i den så maila info@vegatus.se.

/Jörgen