Telomerer på gott och ont

09 augusti, 2016

Hej,

Nu är sommaren slut och Victoria och jag har börjat på Vegatus igen efter en skön och ganska välbehövlig semester. I våras skrev jag ett avsnitt som handlade om telomerer.

Telomererna utgör ändarna på kromosomerna och vid varje celldelning så blir telomererna allt kortare och när de kortats till ca 50% av sin ursprungliga längd kan inte cellen dela sig mera och organismen dör. I vissa typer av celler finns ett enzym som kallas telomeras och som efter varje delning förlänger telomererna så att de behåller sin längd oberoende av hur ofta cellen delat sig. Sådana celler blir ”odödliga” och kan i princip fortsätta att dela sig hur länge som helst. Sådana odödliga celler kan vara en frisk del av kroppen som spermier och äggceller men ”odödliga celler” är också typiska för cancertumörer.

Genom att mäta hur långa telomererna är kan man få en uppfattning om hur ”lång tid man har kvar”. Detta är naturligtvis ganska skrämmande men mätningen kan också användas för att kontrollera att man lever ett ”friskt” liv. Det visar sig nämligen att om man lever sunt med bra mat, god motion och undviker alltför stor stress så minskar telomererna mindre i längd och kan eventuellt också bli lita längre. Om man mäter telomererna låt säga vart femte år så får man ett tydligt och oberoende mått på sin livskvalitet. Man får också en möjlighet att påverka sin sannolika livslängd.

Att påverka livslängd och livskvalitet är ju precis vad man syftar till med den typen av upprepade hälsokontroller som Vegatus gör. I sommar har jag därför rest till Madrid för att kontakta en firma som mäter telomerernas längd hos patienter. Jag var där i 2 dagar och besökte både deras kontor och laboratorium. Så vitt jag kunde bedöma var verksamheten både seriös och förtroendeingivande. Nu när jag kommit tillbaka till Sverige söker vi kontakt med en toppforskare som kan bedöma verksamheten på djupet och det ser ut som om vi ganska snart kommer att kunna erbjuda  telomeranalys till våra patienter.

Jag är lite delad om detta. Å ena sidan så har vi fått ett mått på hur bra vår verksamhet är och hur mycket nytta vi gör men å andra sidan så handlar det om högpotenta saker.

Vad tycker ni? Tycker ni att det är bra att man erbjuder detta eller tycker ni att det är frågan om en typ av kunskap som man inte skall sträva efter?

Skriv och berätta – det skulle verkligen hjälpa mig!