Telomerer och evig ungdom

24 januari, 2013

 

Hej igen,
För närvarande håller vi på och diskuterar om vi skall börja undersöka telomerer hos våra patienter. Telomererna är små tofsar av DNA som sitter längst ut på kromosomerna. De är mycket viktiga och under livet förkortas de successivt och när de är borta så dör man (grovt sett).

Ju kortare telomererna blir desto mera åldersjukdomar av olika sorter får man. Om man ändrar livsstil och börjar leva ett mera sunt liv (mindre stress, bättre mat, mera meditation, mera motion) minskar telomerernas längd långsammare och de kan till och med bli längre vilket ju på sätt och vis motsvarar att man blir yngre! Telomererna har också betydelse för cancerutveckling. Det pågår en intensiv forskning på telomerer som i sin förlängning kan innebära att människors livslängd (med bibehållen hälsa och funktionsnivå) förlängs.

Vi tror att man genom att bestämma telomerernas längd och väga samman detta med vår vanliga hälsoundersökning skulle kunna ge våra patienter en bättre hälsa och ett längre liv. Det är självklart att detta är en förhoppning och inte ett löfte men så är det ju med det flesta nya saker.

Hälsningar

Jörgen