Tarmbakterier och autoimmuna sjukdomar

01 mars, 2017

 

Hej,
Som ni alla säkert har märkt är tidningarna nu fulla av artiklar om tarmbakterier. Dessutom har det kommit ut flera böcker om detta både på svenska och på engelska och säkert också på många andra språk värden över. Informationen om tarmbakterierna i högsta grad är relevant för ett av vår tids stora medicinska mysterier nämligen den kraftiga ökningen av autoimmuna sjukdomar som pågår sedan slutet av förra seklet.

Exempel på autoimmuna sjukdomar är diabetes typ1, MS, rheumatism, struma, astma, psoriasis och mycket annat. Om man skall ta det lite översiktligt så ingår kanske de allra flesta sjukdomar i grupperna infektioner, cancer, åderförkalkning och autoimmuna sjukdomar. Det betyder att de flesta ”konstiga” sjukdomar kanske är autoimmuna, dvs de uppstår när kroppens egna organ och vävnader angrips av de vita blodkropparna.

Det är troligtvis så att felaktiga bakterier i tarmarna gör tarmväggen genomsläpplig. Detta gör att halvsmälta äggviteämnen kommer in in i blodet. Där träffar de på vita blodkroppar som då genast angriper de främmande äggviteämnena precis som de skall. Om de främmande äggviteämnena liknar äggviteämnen som normalt finns i något av kroppens organ kan de vita blodkropparna också börja angripa dessa organ och vi får då en autoimmun sjukdom bara därför att tarmbakterierna var av fel sort. Detta är en ny gren av medicinen!

Ett problem i detta sammanhang är att det är svårt att veta precis vilka bakterier som finns i tarmen hos enskilda patienter. På Vegatus har vi nu fått möjligheten att analysera den DNA som finns i patienters anföring och på så sätt bestämma vilka bakterier patienterna är bärare av. Så vitt vi vet när vi ensamma i Sverige om detta och vi tror att metoden kan komma att få en stor medicinsk betydelse ganska snabbt.

Vill du att vi kontaktar dig då vi är klara så skicka ett mail till oss på info@vegatus.se

Hälsningar

Jörgen