Tankar kring Vegatus och socialstyrelsens statistik

22 februari, 2017

 

Hej,
Vi har gått igenom den officiella dödsorsaksstatistiken i Sverige för att försöka göra en bedömning av vad man kan få för fördelar (längre och friskare liv)  av att göra hälsoundersökningar med ett stort antal blodprover och med MR-undersökning på det sättet som det görs på Vegatus.  ”Statistiken” ser ut så här.

 Andel av dödsfall i  %

Cirkulation (Hjärtinfarkt, Stroke)       38 %
Tumörer (Cancer)                                   26 %
Lungor (Kol)                                           6,8 %
Psykiatri (Självmord)                            6,7 %
Skador (Olyckor)                                    5,8 %


Summa                                                       83,3 %
Förväntad positiv effekt av hälsoundersökning med MR och många  laboratorieprover (minskad dödlighet och minskad sjuklighet)

Cirkulation (Hjärtinfarkt, Stroke)     ja
Tumörer (Cancer)                                 ja
Lungor (Kol)                                          ja
Psykiatri (Självmord)                           kanske
Skador (Olyckor)                                   nej


Självklart kan man diskutera olika enskildheter men den breda bilden tycker jag är slående.

Det är sant att dessa positiva effekter som jag bedömer som troliga inte är bevisade på ett rigoröst och vetenskapligt sätt. Men det är också sant att det kommer att dröja många år innan man har vetenskapliga resultat i denna fråga. För dem som funderar på hur de skall göra i dag är det därför inte realistiskt att vilja vänta med ett beslut tills man vet absolut säkert. Dagens beslut att vara med eller inte vara med måste (som nästan alla riktigt viktiga beslut här i livet) fattas med det bristfälliga beslutsunderlaget som vi har i dag. Mot den bakgrunden tycker jag att tabellen är intressant.

Hälsningar
Jörgen