Screening för att hitta lungcancer

03 november, 2014

 

I gårdagens DN fanns en artikel där företrädare för cancerläkare (Prof Roger Henriksson) och patientföreningar påpekade värdet av att screena rökare för lungcancer med upprepade undersökningar med skiktröntgen. De hänvisade till en amerikansk undersökning som visade att detta var ett effektivt sätt att minska dödligheten i denna ytterst farliga sjukdom. De påpekade också att detta var hälsoekonomiskt effektivt eftersom behandlingen av en patient med tidigt upptäckt cancer är mycket billigare än behandlingen av samma cancer i ett sent stadium. En liten lungcancer som inte har spritt sig kan botas med operation eller lokaliserad strålning. En spridd cancer kräver omfattande behandlingar med strålterapi och cellgifter. Kostnadsmässigt är en sen cancer kanske 10 gånger dyrare att behandla än en tidig. (Förutom att den tidiga kan botas vilket den sena cancern med metastaser ofta inte kan.)
Detta resonemang är precis det samma som ligger bakom Vegatus program med screening med MR. Skillnaden är bara att medan DN-artikeln talar om en screening för lungcancer så täcker Vegatus i princip alla typer av cancer! Det är glädjande att höra att man i DN använder samma resonemang som vi har gjort sedan vi startade 2010 och som vi nu tack vare vårt samarbete med Aleris röntgen kan genomföra i större omfattning.

/Jörgen