Om Aftonbladet

20 december, 2013

 

Hej,
I dag har Aftonbladet ett stort uppslag om vår hälsoundersökning och 5:2 metoden för fasta. Det rör sig om 4 personer som börjat fasta enligt 5:2 metoden och de är undersökta med en kombination av maxiprogrammet och vitamineralprogrammet. Alla är intervjuvade och har också lämnat tidningen vissa medicinska data för publisering. För oss på Vegatus har det varit mycket spännande och vi ser det som ett sätt att öka medvetandet om risken med diabetes typ 2 och om vad man kan göra för att motverka detta. Självklart är det inte fråga om en vetenskaplig undersökning men i avvaktan på att sådana skall hinna produceras kan preliminära data av denna typ ge en viss vägledning om hur man skall ställa sig. Jag är personligen mycket spänd på att få se hur deras tillstånd utvecklas.
Jag kommer att höra av mig igen snart.

Hälsningar

Jörgen d-vitamin