Nu börjar det

16 maj, 2013

Hej

Jag heter Jörgen Boethius och är läkare. Sedan 3 år tillbaka driver jag en läkarmottagning som är inriktad på hälsoundersökningar och förebyggande hälsovård. Vi är 8 personer som arbetar på mottagningen, jag är medicinskt ansvarig och min dotter Victoria är VD. Nu är jag pensionerad och tidigare var jag neurokirurg på Karolinska sjukhuset.

Orsaken till att vi började med mottagningen är att jag av privata skäl fick anledning att tänka över hur man skulle kunna förbättra möjligheterna att bota cancer. Alla experter är ense om att en tidig upptäckt är det helt avgörande för hur bra man lyckas med en cancerbehandling. Vi beslöt att börja undersöka patienter som var friska för att försöka finna tidiga tecken på cancer och andra sjukdomar. Under resans gång har vi också kommit att förstå vad den epidemi av diabetes typ 2 på ett djupare sätt och nu försöker vi att mätta långtidsblodsocker (HBA1c) på så många människor som möjligt.

Jag startar den här bloggen för att försöka att få ut vår tro att man genom att undersöka friska människor kan göra stora saker för deras hälsa. Precis hur det skall gå till och vad man skall göra återkommer jag till. Jag hoppas också att ni hör av er så att vi tillsammans skall kunna utveckla konceptet så att det successivt blir bättre och bättre.

På återseende

Jörgen