Nu är vi igång med MR-screening

22 oktober, 2014

 

Hej,
Nu har vi gjort 10 magnetkameraundersökningar på Aleris Sophiahemmet. Det fungerar utmärkt, patienterna kommer dit och undersökningen görs och vi får svaren och patienten kommer till mig för att få resultaten. Det hela fungerar smidigt och hittills utan problem. Statistiskt kan vi kanske räkna med att hitta en misstänkt tumör på 50 undersökningar och 50% av dessa fynd kommer att vara tumörer som skall behandlas. Jag räknar mycket grovt med att vi kan hitta ca hälften av de cancertumörer som uppstår om vi systematiskt upprepar undersökningen vart 3dje år. Om man enbart ser till den medicinska effekten så är detta efter vad jag förstår det klart bästa och mest effektiva sättet att screena för cancer som vi har i dag.

När man kombinerar detta med vår screening för diabetesutveckling och hjärtkärlsjukdomar så får man en total hälsoeffekt som är mycket svår att överträffa. Vi kommer dessutom att utöka vårt program med en undersökning med arbets-EKG. Detta kommer att förstärka kontrollen av hjärtat och den kunskap man får om patientens arbetsförmåga är också värdefull när man skall ge råd om motion och diet.

Sammanfattningsvis är vi mycket glada att vi nu efter 4 års arbete kommit fram till en metod för förebyggande sjukvård som vi tror är mycket nära det bästa som kan åstadkommas. Jag är ledsen om det låter lite skrytaktigt men jag tror att detta är helt sant.

Jörgen