Läkare har inte alltid rätt

21 november, 2014

 

I en artikel i Svenska Dagbladet framgick det att dr Sjönell tycker att det är dåligt att man gör hälsoundersökningar på friska människor och att de pengar som användes till detta skulle göra mera nytta om de användes för att förbättra behandlingen av de svårt sjuka.

Självklart är det alltid bra om de svårt sjuka får en bättre behandling men jag tycker mig också förstå att dr Sjödin menar att hälsoundersökningar är onödiga. Om han menar detta har han fel!

Vi har på Vegatus kunnat konstatera att ett program där man systematiskt följer hur blodsockret förändras gör att man kan upptäcka en tendens att utveckla diabetes mycket tidigt och också stoppa denna utveckling och hindra att patienter utvecklar diabetes. Detta är självklart av största betydelse för dessa patienters hälsa och också för hur mycket sjukvård som de kommer att behöva i framtiden.

Vi har ju dessutom kunnat börja med MR-screening och den stora potential som denna metod har för att upptäcka cancer och andra sjukdomar måste innebära en stor förbättring av hälsosituationen också för dessa patienter.
Det är intressant och uppmuntrande för oss att vi i dagens tidning kan se att de läsare som tillfrågats om dr Sjönell artikel i stort sätt enhälligt tyckt att hälsoundersökningar har en plats i en modern sjukvård. Vi tackar!!

/Jörgen