Hur man botar diabetes typ 2

25 oktober, 2017

Hej,
I förra bloggen berättade jag om att man nu kan bota diabetes typ 2 och även i princip hindra att folk blir överviktiga. I dag skall jag berätta om hur man gör.

Diabetes typ 2 förorsakas av att man äter för mycket socker och stärkelse. Detta gör att blodsockret stiger vilket i sin tur gör att mängden insulin i blodet ökar. Insulinet är nödvändigt för att blodsockret (glukos) skall komma in i bl.a. muskelcellerna där de ger energi till vår rörelseapparat. Om mängden insulin ökar för mycket blir muskelcellerna okänsliga för insulin och i stället gör insulinet att sockret går in i fettceller där det omvandlas till fett. Fett inlagras också i levern och bukspottskörteln.

När vårt vanliga socker kommer ner i tunntarmen delas det upp i glukos och fruktos och sugs upp i blodet. Glukosen blir en del av blodsockret medan fruktosen fångas upp i levern och bryts ner där. I levern har fruktosen en effekt som är mycket lik alkoholens och precis som alkohol ger också fruktosen upphov till fettlever. Sannolkt beror en mycket stor av den icke alkoholberoende leverförfettningen på fruktos.

Man har visat att leverförfettningen och förfettningen av bukspottskörteln är viktiga orsaker till diabetes typ 2. Om man sänker kalorintaget kraftigt kan man få kroppen att förbränna fettet i lever och bukspottskörteln och att detta gör att diabetesen försvinner. Detta är nya fynd som ger nytt hopp till de miljoner människor som har diabetes typ 2 eller prediabetes.

Vegatus har därför startat en ny verksamhet där patienter med diabetes typ 2 och prediabetes kommer att behandlas med en kombination av lågkalorikost, LCHF och fasta under en period av 8 veckor. Vi räknar med att behandlingen kommer att ta bort övervikten och normalisera blodsockret och insulinkänsligheten så att de flesta patienterna blir friska.
/Jörgen