Hållbar utveckling och Vegatus

26 april, 2015

 

Hej,
I måndags var Vegatus på ett seminarium om hållbar utveckling som arrangerades av Dagens Industri. Vi var där i egenskap av utställare och arrangörer och de övriga var KPMG, BillerudKorsnäs, Fabege och Learnways. Det hela gick av stapeln på Waterfront Building vid Centralen. Vi representerade hälsoaspekter på hållbar utveckling.

Talarlistan inleddes med finans och konsumentministern Per Bolund och därefter kom Carola Lemne som är ordförande för Svenskt Näringsliv. Annonser för detta har stått i DI under flera dagar med Vegatus logga på som en av fyra arrangörer. Vi är givetvis oerhört stolta och glada över att ha blivit inbjudna på detta sätt!

Vi arbetar med målsättningen att våra patienter skall förbli friska glada och vitala så mycket som det bara är möjligt. De skall inte tillåtas att utveckla diabetes typ 2 med alla de följdsjukdomar som detta för med sig. Vi sätter också in stora resurser för att upptäcka cancer medan den ännu är botbar. Om någon visar tecken på att utveckla en utmattningsdepression går vi in och gör allt för att stoppa detta.

Vi arbetar på detta sätt för hållbarhet och långsiktig utveckling inte bara för världen utan också för enskilda människor vilket naturligtvis är viktigt om man vill arbeta för hållbarhet. Ett företag som säger sig arbeta för hållbarhet men som sliter ner sina medarbetare framstår inte som trovärdigt.
Vi framförde detta på konferensen och upplevde att man fann vårt sätt att resonera både intressant och relevant. Vi ser fram mot att arbeta vidare med hållbar hälsa.

/Jörgen