Framtidens medicin

30 juni, 2014

 

Hej,

På Vegatus har vi lagt de största resurserna på att lokalisera diabetes typ 2 tidigt i utvecklingen och på att ta fram metoder som gör det möjligt att stoppa utvecklingen av sjukdomen. Genom att göra detta hoppas vi minska hjärtinfarkter och andra kärlsjukdomar i en utsträckning som är meningsfull för individer och folkhälsan. Den som utvecklar diabetes typ 2 dör ca 5 år för tidigt och har en mycket högre sjuklighet än den som inte utvecklat sjukdomen. De som undviker sjukdomen har också en mycket högre livskvalitet eftersom de är friskare och fungerar bättre både kroppsligt och själsligt.

Hjärt-och kärlsjukdomar står för ca 50% av all dödlighet. Nästa sjukdomsgrupp är cancer som står för ca 30% av dödligheten. Vi har försökt att hitta cancer i ett tidigt stadium med hjälp av tumörmarkörer (kemiska ämnen som utsöndras av tumörerna och som man finner i blodet hos patienter med vissa typer av cancer). För närvarande diskuterar vi möjligheten att komplettera detta med upprepade undersökningar av hela kroppen med magnetkamera (MR). Potentiellt är detta mycket lovande och det ser ut som om vi skulle kunna ta fram metoder som täcker 80% av alla dödsorsaker. Hittar man tumörer i tidigt stadium med MR så är de som regel botbara. Det känns som att framtidens medicin håller på att ta form.

/Jörgen