Förebyggande vård från insidan

16 maj, 2013

Hej,

Jag har startat bloggen bl.a. för att ge synpunkter på förebyggande hälsovård. Detta är ett ämne där alla är överens om att förebyggande hälsovård i princip är bra och önskvärt men där uppfattningarna skiljer sig mycket när man kommer ner på detaljnivå. Problemet är ofta att man inte har möjlighet att ge ett klart besked om hur värdefull en viss åtgärd är. Detta beror i sin tur på att kunskapen ofta är ofullständig. Det blir därför i stor utsträckning en bedömningssak hur man skall ställa sig i olika frågor. Det blir med andra ord inte fråga om klara fakta utan mer om personliga uppfattningar och prioriteringar.

Min uppfattning har blivit att betydligt mer talar för förebyggande vård än jag tidigare har tyckt och i bloggen kommer jag att diskutera olika aspekter av detta.

På återseende

Jörgen