En verksamhet att vara stolt över

20 december, 2013

 

Hej,
Under det gångna året har det hänt en hel del speciellt vad det gäller tidig upptäckt av förhöjda blodsockernivåer för att förhindra att det bryter ut diabetes typ2.

Under hela året har vi systematiskt tagit långtidsblodsocker (HbA1c)på samtliga patienter som varit här. Om värdet har varit förhöjt (>37) har vi rått våra patienter att lägga om dieten och försöka utöka mängden fysiskt arbete.
I början av året rådde vi huvudsakligen patienter att gå över till någon typ av lågkolhydratdiet men under året har vi också börjat att råda folk att använda metoden med intermittent fasta, den så kallade 5:2-metoden. Båda metoderna har varit framgångsrika och det har varit mycket roligt att se hur långtidsblodsockret har sjunkit hos dessa patienter och att veta att deras risk för allvarliga biverkningar av typ hjärtinfarkt och annat sannolikt sjunkit kraftigt på grund av detta.

Vår Paradpatient började med ett HbA1c på 46 (vilket är oerhört högt, ett värde på 48 innebär en diabetesdiagnos) och kunde sedan med hjälp av diet och ökat fysiskt arbete minska detta värde till 37.

Detta visar vad som är möjligt om man kommer in tidigt nog i sjukdomsförloppet. Vi har haft samma erfarenhet från ett antal patienter och min känsla är att om patienterna bara följer anvisningarna så kan man vända utvecklingen och förhindra att diabetes typ 2 uppstår. Självklart måste detta bekräftas med längre och mera vetenskapliga studier men som det ser ut nu verkar det rimligt att tro att det skulle kunna fungera.

Vi har i Sverige ca 500.000 patienter med diabetes varav >90% är typ 2 och till detta kommer 4 ggr så många patienter med prediabetes vilket är ett förstadium som kan utvecklas till diabetes. 80% av alla hjärtinfarkter rekryteras från gruppen diabetes-prediabetes. Våra resultat tyder på att man om man följer HbA1c och ändrar livsmönster när HbA1c börjar stiga skulle kunna hindra att det uppstod diabetes typ 2 och kanske också drastiskt minska antalet hjärtinfarkter och andra komplikationer av diabetesen!!!

Om detta står sig tycker jag att Vegatus bidrag till folkhälsan har varit något man kan vara stolt över.

God Jul och Gott Nytt År
från Jörgen