Diabetes typ 2 kan botas!

22 januari, 2018

Hej,

Sedan vi hördes av senast har det hänt stora saker. Det visar sig att diabetes typ 2 är botbar. Botbar på så sätt att man aldrig kommer behöva börja med insulin och kan sluta med andra diabetesmediciner, att blodsockret blir normalt och att övervikten försvinner.

Jag har ju tidigare tyckt att jag var aktiv som läkare och oftast fick mina patienter med lätt förhöjda sockervärden (HbA1c 38 och högre) att ändra sin diet så att ökningen inte fortsatte och dom inte utvecklade diabetes typ 2.
Då hände det att en patient med ett HbA1c på 51, dvs en patient med en helt klar diabetes typ 2 kom tillbaka efter sommaren med en viktminskning på uppåt 20 kg och ett HbA1c på under 30, dvs ett värde som en tjuoåring. Han hade inte bara stoppat utvecklingen av diabetes typ 2 utan vänt den och blivit frisk!
Sedan har jag läst på med nya ögon och upptäckte då att detta var väl beskrivet bl.a. i en bok av Michael Mosley. Men även om jag inte var först med att upptäcka att man kunde bota diabetes typ 2 så är det ändå fantastiskt.

Diabetes typ 2 kan botas och vi vet hur man skall göra. Samtidigt kommer man också att ta bort övervikten. Tänk på vad detta kommer att betyda för människors hälsa och livskvalitet! Förr har vi famlat i mörkret – nu är vi ganska säkra!
Man behöver inte vara tjock, man kan om man vill vara smal och vacker. Man kan hålla sig ungdomlig högt upp i åren. Åldrandet kommer att bli långsammare och risken för de flesta sjukdomar kommer att minska kraftigt. Sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärnblödning, cancer eller demens dvs just de sjukdomar som drabbar en när man blir äldre.
Förr har detta varit en avlägsen dröm. Men nu vet vi vad man skall göra. Kanske inte vetenskapligt besvisat men rimligt säkert, som hur man skall åka till Göteborg eller hur det kommer att vara på jobbet i morgon….

I nästa blogg skall jag berätta om hur man skall göra.
Detta är verkligen ett glatt budskap!

/Jörgen