Diabetes och depression

09 januari, 2014

 

Hej,
Jag hoppas att Julen och Nyåret varit bra för er alla. Som ni säkert har sett har man skrivit om att dieten påverkar hur man mår även psykiskt och att det har visat sig att människor som äter dieter som ger upphov till höga blodsocker som läsk, bakverk, pasta och dessutom rött kött, har en tendens att oftare bli deprimerade än andra. Detta passar ju in i den linje som vi driver på Vegatus att motverka utvecklingen av diabetes typ 2 genom tidigt insatta livsstilsförändringar.

Jag har några funderingar kring detta. För det första är det som beskrivs en samvariation mellan en viss diet och en ökad förekomst av depression hos de som äter denna diet. Detta bevisar inte att dieten är orsaken till depressionen. Det skulle t.ex. kunna vara så att både dieten och depressionen förorsakas av någon gemensam underliggande faktor. Exempel på en sådan möjlig faktor är den låggradiga inflammation som nämns i artikeln i SvD. Andra faktorer skulle kunna vara socioekonomiska (låg inkomst gör att man blir deprimerad och att man äter billig mat med högt sockerinnehåll) eller biokemiska eller av annan typ. Innan man kan ta ställning i dessa frågor måste man inte bara ha ett statistiskt samband utan man måste också ha bevis för en rimlig teori om hur den mekanism ser ut som förorsakar sambandet.

För mig personligen förefaller det rimligt att tro att den påfrestning på det biologiska systemet som det innebär att ständigt ha förhöjda blodsockervärden kan ge upphov till en depression. Jag tror det gärna men tills man visat mera exakt hur det går till så får jag nöja mig med att tro, veta kan jag göra först senare.

Jag känner mig mindre övertygad av effekten av rött kött men det kan mycket väl vara en fråga om en personlig bias och om det kommer fram mera och bättre bevis är jag givetvis villig att ändra mig.

Om man ser på situationen i dag tycker jag att de nya resultaten understryker behovet av att man inte definierar sjukdom som förekomsten av patologiska labvärden eller andra accepterade sjukdomstecken. Sjukdom bör definieras som frånvaro av friskhet och friskhet skall i princip vara det samma som bästa möjliga funktionsnivå både psykiskt och fysiskt. Detta gör det naturligtvis svårare för oss läkare men jag tror att det också innebär möjligheter till stora förbättringar för våra patienter och för oss.

Hälsningar

Jörgen