D-vitamin

29 oktober, 2013

 

Hej,
Vi har sedan några månader börjat analysera D-vitamininnehållet i blodet, framför allt hos patienter som tränar mycket. D-vitamin är ett vitamin som är kemiskt nära besläktat med kolesterol och olika könshormoner. Det tillförs i viss mån via dieten där det kan förekomma dels i fetthaltiga livsmedel som smör och fetthaltigt kött men också i vissa grönsaker. Vitaminet syntetiseras också i kroppen. Syntesen sker i huden och kräver att huden är utsatt för solljus eller åtminstone ultraviolett ljus. Denna syntes är mycket viktig för hälsan och man tror att det är behovet av D-vitaminsyntes som gör att människor som bor långt från ekvatorn utvecklar en ljusare hudfärg.

D-vitaminet är inblandat i och medverkar till att kalcium kan tas upp i mag-/tarm-kanalen så att skelettet får tillräcklig mängd kalcium och kan växa på ett normalt sätt. Människor, framför allt barn som inte får tillräckligt med D-vitamin, utvecklar rakitis eller den engelska sjukan där benen blir mjuka och deformerade. Vuxna utvecklar benskörhet (osteoporos).

Förutom den kända effekten på kalkomsättningen och bentillväxten tyder en del nya data på att D-vitaminet också har andra och kanske lika viktiga funktioner. Dessa data är ännu preliminära och man får se vad utvecklingen och vidare forskning kommer att föra med sig.

I Sverige och i andra länder med ett mindre soligt klimat är det mycket vanligt med låga värden på D-vitamin. När man gör en blodanalys anges att D-vitaminhalten i blodet skall ligga mellan 75 och 250 mg/l. Detta värde är satt därför att man vid en nivå på 75 mg/l har maximala förutsättningar för absorption av D-vitamin. Man kan klara sig med lägre värden och man brukar ange att benförändringar sker när D-vitaminvärdet är lägre än 50 mg/l. Det visar sig att ett stort antal människor i Sverige har för låga värden. Vi har t.ex. undersökt ett 40-tal patienter och ingen av dessa patienter hade några kliniska tecken på D-vitaminbrist men det var endast en som hade ett värde på D-vitamin i blodet som låg över 75 mg/l.

Om man strävar efter att ha en hälsa som är så bra som möjligt verkar det som om man i Sverige borde äta ett tillskott med D-vitamin för att komma upp i de nivåer som är maximala. Om man däremot nöjer sig med att man inte vill utveckla de för engelska sjukan typiska benförändringarna räcker det att man har ett något lägre värde.

Man kan givetvis fråga sig om en lindrig brist på D-vitamin av den typ som de allra flesta svenskar sannolikt har innebär några andra hälsorisker. Som nämnts tidigare finns det en del preliminär forskning som tyder på att det kan vara på detta sätt. Också av denna anledning har man anledning att äta tillskott av D-vitamin. Tillskottet behöver sannolikt ätas både sommar och vinter även om det naturligtvis är mer angeläget på vintern.