Behandling innan utvecklad diabetes typ 2

23 maj, 2013

 

Hej igen;

Diabetes typ 2 är för närvarande kanske det största hotet mot folkhälsan. Om man lägger ihop alla människor i Sverige som har diabetes typ 2 och alla som har et förstadium som kallas prediabetes rör det sig om mer än 2 miljoner människor de flesta mer än 50 år gamla. Med diabetes typ 2 följer hjärtinfarkter och många andra allvarliga sjukdomar.

Vi har nu på Vegatus börjat råda patienter som vi bedömer vara på väg att utveckla diabetes typ 2 att lägga om sin livsföring och så att de motionerar mer och minskat konsumtionen av socker och stärkelse. De första av dessa patienter börjar nu komma på återbesök och nästan alla har sänkt sitt långtidsblodsocker. Vi upplever detta som oerhört löftesrikt och jag har börjat undra om detta skall kunna komma att minska antalet hjärtinfarkter. Det är självklart fråga om en förhoppning och inte ett faktum men det hjälper inte att man börjar att undra. Vi får se!!

På återseende

Jörgen