Allmänna principer för cancerscreening och cancerbehandling

10 maj, 2017

 

På Vegatus erbjuder man screening med MR-kamera mot cancer och jag vill försöka förklara varför på ett enkelt och som jag hoppas lättförståligt sätt.

All cancerscreening bygger på antagandet att cancer börjar som en relativt godartad tumör som inte sprider sig. Det är troligt att de flesta tumörer beter sig på detta sätt, dvs de börjar som en ganska godartad tumör och allt eftersom åren går blir de allt mer elakartade och börjar sprida sig genom att de blir dottertumörer (metastaser). Denna utveckling tar kanske 5-6 år, ibland mer och någon gång säkert fortare.

För att bota tumörer som beter sig på det här sättet gäller det att döda dem innan de har blivit så erlakartade att de sprider sig genom att sätta metastaser. Det första problemet blir då att hitta tumörerna trots att de som har tumörerna är helt friska eftersom tumörerna är små och ínte ger några symptom. För att göra det för hela kroppen måste man undersöka friska människor med MR-kamera. Man kan diskutera hur effektivt detta är men vill man hitta tumörer innan de har börjat sprida sig är detta det enda sättet som jag känner till.

När man hittar en tumör gäller det att döda den så att den inte kan sprida sig eller bli mer elakartad. Om tumören ligger nära huden så är det enklaste att operera bort den. Detta är enkelt och ger normalt inga bieffekter.
Ligger tumören djupare och om det krävs en mera komplicerad operation för att ta bort den är det oftast bättre att behandla den med fokuserad strålbehandling. Då strålar man mot tumören från flera håll så att den dos som tumören får blir tillräckligt hög för att döda tumören. Detta kan man göra utan att vävnaden som ligger runt tumören skadas allt för mycket.

Principen är att om man hittar en cancer innen den börjat sprida sig så är den botbar. Behandlingen är lindrig och bieffekterna är mycket små, man blir helt frisk.

/Jörgen