Vi börjar med telomerer och ser in i framtiden

11 maj, 2016

Hej igen
På Vegatus har vi haft prevention och tidig upptäckt som ett ledmotiv. Ett annat ledmotiv har varit vår strävan att alltid då det var möjligt finna ett objektivt mått på förändring. Ett exempel på detta är vårt sätt (inte bara vårt) att använda provet HbA1c som ett sätt att kontinuerligt följa utvecklingen av kroppens sätt att använda socker i ämnesomsättningen och risken före diabetes och åderförkalkning.

Nu har vi skaffat ett nytt prov, telomerer, som är den yttersta delen av kromosomerna. Telomererna fungerar som någon typ av skydd för kromosomernas ändar och för varje celldelning så försvinner en del av telomererna och när drygt hälften av telomererna försvunnit kan cellen inte dela sig mera och kommer också att åldras och dö. Längden på telomererna ger således en uppfattning om hur långt man har kvar att leva.

Detta kunde med goda skäl anses som en lika deprimerande som onödig kunskap om det inte vore för enzymet telomeras. Detta enzym förlänger telomererna och motverkar på så sätt effekten av åldrandet!. Hur aktivt och effektivt telomeraset är beror till stor del på livsstilen.

Vi får med andra ord ett fönster där vi kan följa åldrandets förlopp och se hur detta kan saktas ner genom olika livsstilsförändringar. Genom att följa hur telomerenas längd ändras får vi en typ av insikt och kontroll som ligger på en djup biologisk nivå på ett sätt som man aldrig tidigare kunnat med någon annan metod.

Att besluta sig för att använda denna metod är ett mycket allvarligt steg som fodrar noggrann eftertanke. Man tar på sig en typ av ansvar som man inte har haft möjlighet tidigare men får också tillgång till en typ av kontroll av sin livssituation som på sätt och vis kan ses som ett nytt steg i människans utveckling.

/Jörgen