Jörgen Boëthius

Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus bloggade här fram till sin död sommaren 2018. Så här presenterade han sin blogg och sina tankar om Vegatus:

Orsaken till att vi började med mottagningen är att jag av privata skäl fick anledning att tänka över hur man skulle kunna förbättra möjligheterna att bota cancer. Alla experter är ense om att en tidig upptäckt är helt avgörande för hur bra man lyckas med en cancerbehandling. Vi beslöt att börja undersöka patienter som var friska för att försöka finna tidiga tecken på cancer och andra sjukdomar. Under resans gång har vi också kommit att förstå vad den epidemi av diabetes typ 2 på ett djupare sätt. Idag menar vi oss ha funnit vägen till att bota cancer och även en metod för att bota många diagnosticerade med diabetes typ 2.

Jag startar den här bloggen för att försöka att få ut vår tro att man genom att undersöka friska människor kan göra stora saker för deras hälsa. Precis hur det skall gå till och vad man skall göra återkommer jag till. Jag hoppas också att ni hör av er så att vi tillsammans skall kunna utveckla konceptet så att det successivt blir bättre och bättre.