Jag svälter mig själv

I oktober skrev jag en text och berättade om hur man kunde “bota” typ 2 diabetes. Man skall äta 800 kcal per dag i 8 veckor och då skall det vara klart. Jag beskrev också en av våra patienter som lyckats med detta. Det är tydligt att det är möjligt för vissa men det är lite oklart om det är möjligt för alla.

Vegatus

Att jag skriver om detta beror inte bara på att jag är läkare. Jag är patient också. För 20 år sedan hade jag en hjärtinfarkt och då visade sig det också att jag hade diabetes typ 2. Jag äter metformin men har avstått från insulin vilket man föreslagit mig pga min ålder.

Det här med att bara äta 800 kcal per dag har ju många praktiska problem och därför har jag dragit mig lite för det.
För två till tre veckor sedan köpte jag en kokbok skriven av Cathrine Schück. Jag tog kontakt med henne och hon berättade att det var genomförbart att göra den här fastekuren och att hennes patienter blev bra. Det var ju goda nyheter men av naturliga skäl hade hon inte “doktorskoll” på sina patienter, men det är nog det viktigaste hon kan hålla i patienterna så att de genomför kuren.

Vegatus

Jag tänkte då på mina patienter som har tecken till typ 2 diabetes och på hur bra det skulle vara om de skulle göra en 800 kcals fastekur, och om man då samtidigt tog alla medicinska prover så att man verkligen viste vad som hände.

För att prova har jag börjat med en testpatient 190 cm 106 kg med känd typ 2 diabetes och tidigare hjärtinfarkt, nämligen mig själv. Om det funkar för mig borde det funka för de flesta tycker jag.
Nu har jag hållit på i en vecka och det går ganska bra och jag har inte dött av hunger. Varje kväll mailar jag till Cathrine Schück och berättar vad jag ätit och det hjälper naturligtvis också till att hålla motivationen uppe. På en vecka har jag tappat 2 kg.

I fortsättningen kommer jag att berätta för er hur det går vecka för vecka och i början på maj så vet vi om det går.

Skrivet av Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus