Nu erbjuder vi avancerade antikroppstest

Det test vi erbjuder är ett så kallat plattformsbaserat test. Det är validerat och vetenskapligt godkänt.  Det här är en mer avancerad teknik och ett säkrare test än de snabbtester som finns idag och som tas via stick i fingret.

Plats:  VegatusVästmannagatan 9, plan 1.

Varför ska jag testa mig?

Det finns olika anledningar till att vilja kontrollera antikroppar. Det rätar ut onödiga frågetecken, minskar oro och inte minst så kan det kännas tryggt.

  • Ett positivt svar innebär troligen ett visst skydd framöver, om inte annat blir med stor säkerhet sjukdomsförloppet mycket lindrigt om du skulle återinfekteras.
  • Ett negativt svar innebär att du med största sannolikhet inte haft en coronainfektion och därmed inte har antikroppar och ingen immunitet. Det är information som är viktig för dig själv, din nära omgivning och förstås din arbetsplats.

Symtomfri under 2-4 veckor innan test

Under och efter en infektion med Covid 19, så utvecklas antikroppar. Det är dessa man mäter. Det tar åtminstone två veckor efter en infektion innan antikroppsmängden når sådan nivå att det är idé att mäta för att få ett tillförlitligt svar.

Har du haft en infektion och undrar om det kan vara covid-19? Det bästa är att vänta allra minst två till fyra veckor innan du tar antikroppstestet. På så sätt höjs säkerheten. Läs mer om covid-19 och immunitet.

Plattformsbaserade test eller snabbtest

Du har kanske hört talas om serologiska antikroppstester – det betyder att testet görs via ett blodprov. Metoden används för att visa om en person har haft en covid-19 infektion, genom att påvisa antikroppar.

Det finns två olika typer av antikroppstester. Folkhälsomyndigheten kom den 30 april 2020 ut med en uppdaterad nationell strategi för diagnostik av covid-19. Där skriver de att det finns en skillnad i känslighet och tydlighet mellan de olika typerna av tester.

  • Plattformsbaserade tester – erbjuds hos Vegatus
    Dessa tester tas via ett venprov och skickas till ett godkänt laboratorium för analys. Analyserna är vetenskapligt kontrollerade och validerade. De ger ett så nära 100-procentigt riktigt svar som det går att komma. Du kan således lita på resultatet även som individ. Svar på dessa tester kommer efter en till fyra dagar.
  • Snabbtester
    Dessa tas via ett stick i fingret och analyseras på plats av hälso- och sjukvårdspersonal. De visar inte mängden av antikroppar. Det finns stor variation av känslighet och tydlighet i testerna beroende på tillverkare. Vissa av dessa tester visar en låg känslighet enligt Folkhälsomyndigheten. Snabbtesterna används främst till att ge svar på gruppnivå, inte individnivå.

Håll dig uppdaterad om Covid-19

Eftersom Covid -19 är en helt ny infektion så finns det fortfarande många frågetecken och osäkerhet gällande t.ex. immunitet och smittorisker. Utvecklingen går samtidigt väldigt snabbt med forskning, klinisk erfarenhet etc. Detta gör att vad som sägs i dag kan ändras imorgon! Läs mer här ifall du vill skaffa ett reseintyg för Covid-19.

Håll dig därför uppdaterad. Det kan du göra bland annat på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nyhetsbrev

I och med att du testar dig hos oss och med ditt godkännande så är du med i en utskickslista avseende Nyhetsbrev från oss, som till exempel nyhet om antigentester, där du även får information om rekommendationer framöver.

Har du frågor eller vill boka tid kontakta oss på 010-139 18 19