Vad gör D-Vitamin

Vegatus har gjort analyser av D-vitamin i blodet sedan många år tillbaka. Kunskapsläget innan 2017 har varit oklart. Det har funnits en del tecken på att mängden vitamin D i blodet var viktig för hälsan men bevisen var inte så helt klara.

Vegatus

D-vitamin är en nyckelfaktor för hälsan

Nyare forskning visar att vitamin D är en nyckelfaktor och här kommer en sammanfattning.

  1. D-vitamin är nödvändig för att ben och benmassan skall växa på ett naturligt sätt. Brist på D-vitamin ger engelska sjukan.
  2. Brist på D-vitamin ökar risken för cancer på ett väsentligt sätt, ungefär lika mycket som rökning ökar risken för lungcancer. Om man har D-vitaminbrist får man en ökning av risken inte bara för lungcancer utan för alla typer av cancer.
  3. Brist på D-vitamin ökar inte bara risken före cancer utan också för en rad andra sjukdomar som diabetesdemenshjärtinfarkt.
  4. Brist på D-vitamin ökar också risken för att man drabbas av autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism, struma, celiaki och mycket annat.

Därför är D-vitamin viktigt

Vegatus

Vitamin D påverkar många områden

D-vitamin fungerar på så sätt att det gör det möjligt för kroppen att läsa av kromosomernas DNA på ett bättre sätt.
Detta förklarar varför brister kan påverka så många olika sjukdomar inom så många olika områden.
Dessa fynd gör att man nu kan förstå hur viktigt det är att mäta hur mycket vit D som finns i kroppen.
Det är omöjligt att veta mängden vitaminer i blodet om man inte mäter dem genom att ta och analysera blodprover.

För Vegatus är detta mycket uppmuntrande eftersom detta är precis vad vi gör rutinmässigt sedan lång tid som en del i våra mer omfattande hälsoundersökningar Maxi Plus, Maxi plus MAN samt Maxi plus med helkropps-MR.
Det gör att vi kan tolka våra resultat på ett säkrare sätt och ge bättre råd till våra patienter.

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius