Hur man behandlar cancer

Hej,
Vi har nu gjort flera hundra MR-undersökningar av hela kroppen och hittat flera tumörer som annars vuxit sig stora och farliga.
Jag tror att vår modell kan vara svaret på hur man skall behandla cancer.

Gör en MR-undersökning vart femte eller vart sjätte år så talar allt för att din risk att dö i cancer kommer att minska dramatiskt!

Finns Till För

Man har under mycket lång tid letat efter ett botemedel mot cancer men det går inte! Cancern anpassar sig mycket snabbt till nya mediciner så det är svårt att tro att det går att få fram en medicin som ”botar all cancer”.

Enstaka patienter kan botas och cancern kan stoppas en tid men något som generellt och för alltid botar cancer tror jag inte går att få fram!

Finns Till För

Kanske ett sätt att bota all cancer

Vi har kommit på ett sätt att hantera cancer som jag tror gör den mera botbar och mindre farlig.
Vi rekommenderar att man gör en MR-undersökning av hela kroppen vart femte till sjätte år! Vi är övertygade om att detta skulle göra att många cancertumörer skulle upptäckas när de ännu var små och innan de spritt sig i kroppen.
Om man behandlar sådana tumörer med kirurgi eller fokuserad strålning är de oftast botbara.

Kostnaden för dessa MR-undersökningar motsvarar ungefär vad en rökare betalar för ett paket Marlboro om dagen.
Det ser alltså ut som om man skulle kunna få ner antalet som dör i cancer ordentligt.

Varning! Det ser ut som om det skulle kunna vara så men det finns absolut ingen vetenskaplig bevisning för att det är så.
Man kan tycka att detta är orealistiska drömmar och göra ingenting.
Man kan också tycka att det låter vettigt och ta chansen att det ligger något i det.

Finns Till För

Sammanfattning av vad vi tror om cancerbehandling

Många människor dör i cancer
Vi tror att förebyggande MR-undersökningar av hela kroppen
Gör att man hittar tumörer tidigt
så att det blir lättare att bota cancern
och det gör att risken att du dör i cancer minskar

Skrivet av Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus