Hälsoundersökning med MR ökar

Vi använder MR-kameran för screening.

Vegatus

MR-undersökningar är inte röntgen

Hälsoundersökning med MR undersökningar använder inte joniserande strålning som röntgen (som ger en liten ökning av cancerrisken) och därför är helt ofarlig. Den stora fördelen med MR-screening är att man ser alla tumörer i hela kroppen. Med den metod som vi använder ser man i princip alla tumörer som är en cm eller större. Detta ger en unik möjlighet att hitta cancertumörer på ett tidigt stadium. Då de i princip nästan alltid är botbara. Vi tror därför att man drastiskt kan minska risken att få en spridd cancersjukdom genom screening med MR.

Vegatus

Hittar många olika sorters cancer med MR

Detta är någonting helt nytt inom hälsovården där man tidigare inte haft något sätt att finna tumörer tidigt och i hela kroppen. Man har kunnat göra riktade screeningundersökningar mot utvalda cancerformer t.ex. mammografi mot bröstcancer, gynekologundersökningar mot livmoderhalscancer, PSA-undersökningar mot prostatacancer osv. Eftersom det finns ca 200 olika typer av cancer så blir det svårt att göra en allmän hälsokontroll riktad mot all cancer med dessa metoder. Användningen av MR-undersökningar för att få en tidig diagnos av all cancer innebär därför ett stort genombrott. Dessutom sker det hela tiden en snabb teknisk utveckling av MR-undersökningarna så man kan räkna med att undersökningarna successivt kommer att bli ännu bättre än de är i dag.

Det är därför mycket glädjande att fler och fler av våra patienter väljer hälsoundersökning med MR screening. Vi är övertygade om att detta kommer att bli en del av framtidens medicin och vi känner oss stolta över att kunna bidra till denna utveckling.

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius