Hälsoundersökningar i covid-tider

De senaste månaderna har fokus på vår hälsa ökat på grund av coronapandemin. Vi vet att det finns ett starkt samband mellan olika medicinska faktorer och risken att drabbas av en svår covid-19 infektion. Men även våra levnadsvanor är viktiga. Trots detta har antalet hälsoundersökningar minskat.

Vi ser istället en extra stor anledning just nu att genomgå en hälsoundersökning inriktad på det medicinska området samt levnadsvanor och livsstil.  ”Bra nutrition är avgörande för hälsan, särskilt i tider när immunförsvaret kan behöva slå tillbaka”. Så lyder en av de första meningarna i WHO:s covid-19-guide. En sund livsstil skyddar inte mot covid-19, men kan stärka immunförsvaret redan på kort sikt. Därför är det extra viktigt under rådande förhållanden att ta tag i sina levnadsvanor. En hälsoundersökning är för många startskottet till ett sundare liv

Covid-19-säkra hälsoundersökningar

Dagens rekommendationer att hålla nere fysiska möten kräver extra omtanke kring hälsoundersökningarhttps://www.vegatus.se/halsoundersokning-i-stockholm/. Vårt koncept är anpassat för den tid vi lever i. Vår mottagning är uppdelad efter olika verksamhetsområden. Vi har luftiga väntrum och undersökningsrum som tillåter social distans. Vi erbjuder dessutom flera möjligheter till undersökningar:

  1. Vi kommer till ert företag. Våra sköterskor kan utföra provtagning och flera av undersökningarna på plats hos er. Det är bra både ur en smittosynpunkt och ur en tidsaspekt
  2. Läkarbesök kan ske antingen hos oss eller hos er.
  3. Som alternativ kan vi erbjuda digitala läkarbesök för genomgång av frågeformulär, förmedla och diskutera undersökningsresultat och diskutera en hälsoplan.

Vid mötet med oss får era medarbetare också möjlighet att ventilera oro och rädsla kring covid-19. Vi har specialkunskap i ämnet och är även insatta i kopplingen mellan covid-19, vardagsliv och arbetsliv.

Vi utför också covid-säkra hälsoundersökningar för privatpersoner.

Kontakta oss angående företagshälsovård

*” anger obligatoriska fält

Hälsoundersökningar för att upptäcka sjukdomar i tid

Vår målsättning är att våra kunders personal ska vara friska, glada och produktiva på arbetet så länge som möjligt. Vi uppnår detta genom att aktivt leta efter allvarliga sjukdomar och se till att stoppa dessa så tidigt i sitt förlopp som möjligt. Genom att hindra cancer, hjärt- och kärlsjukdomar från att bli allvarliga så håller vi våra patienter friska och pigga långt upp i åldrarna. De kan hålla hög aktivitet både på arbetet och i privatlivet då de inte drabbas av de allvarliga folksjukdomarna som de flesta dör av i Sverige.

Läs mer ›

Covid-19 anpassade hälsoundersökningar