Gå in i väggen

På Vegatus tycker vi att vi börjar få en viss ”koll” på sjukdomar som beror på åderförkalkning som t.ex. hjärtinfarkter och cancer.

Vegatus

Att gå in i väggen

Nästa stora problem ligger inom psykiatrin.
Vi har nu börjat intressera oss för utmattningsdepression eller för att ”gå in i väggen”.
Utmattningsdepression drabbar i första hand mycket ambitiösa och högpresterande personer.
De kan bli helt utslagna och också få olika allvarliga neuropsykologiska funktionsrubbningar, i första hand kanske trötthet och minnesrubbningar.
Vad som är den fysiologiska mekanismen för detta är okänt.
Det gör naturligtvis att det blir svårt att veta vad man skall ge för behandling mot tillståndet.

Vegatus

Minnesrubbningar då för få nya hjärnceller

Minnesrubbningar uppstår också om man hindrar nya hjärnceller från att bildas i det hjärnområde som kallas Hippocampus.
Det har visat sig att man kan motverka en minskad nybildning av hjärnceller genom att låta försöksdjur motionera eller lära sig nya saker.
Tillräcklig sömn är också mycket viktigt.
Vi tycker att det finns stora likheter mellan utmattningsdepression å ena sidan och vad som händer när man blockerar nybildning av nya hjärnceller å andra.
Som vi ser det är likheten så stor att man bör ta hänsyn till detta när man bestämmer vad man skall göra för patienter som håller på att utveckla en utmattningsdepression.

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius