Företagshälsovård

Vegatus arbetar huvudsakligen med hälsoundersökningar där tanken är att man ska finna sjukdomar på ett tidigt stadium, så de kan förebyggas eller botas.

Denna metod att angripa sjukdomar är en viktig del i företags arbete för att minimera sin risk. Genom att regelbundet screena och följa upp personalen så minskas risken för att medarbetare ska drabbas av plötslig och långvarig sjukdom.  Då hälsoundersökningar görs  regelbundet hittas tecken på allvarliga sjukdomar tidigt. På så vis kan vi hjälpa företag och se till att deras medarbetare inte utsätts för onödiga sjukdomar. Vi utför också andra aspekter av företagshälsovården, men huvudvikten ligger på hälsoundersökning.

Vår uppfattning är att man med detta sätt att arbeta får betydande fördelar för både företag och medarbetare. Detta genom att höja hälsonivån och därigenom minska antalet sjukskrivningar. Förutom detta så ger denna typ av omsorg om medarbetarna också en god anda på företaget, vilket är värdefullt. För företag med nyckelpersonal, som tex specialister eller chefer, som är svåra att ersätta, så är det ett effektivt sätt att se till att alla är friska och på jobbet.

När någon med unik kunskap blir allvarligt sjuk så kan det påverka företaget negativt och det tar ofta lång tid att hitta en lämplig ersättare. En annan aspekt är att det även är en uppskattad hjälp som en arbetsgivare kan bidra med till nyckelpersonal. Det kan vara mer kostnadseffektiv än tex löneförändring.

Kontakta oss angående företagshälsovård

Corporate branding

Vår målsättning är att våra kunders personal ska vara friska, glada och produktiva på arbetet så länge som möjligt. Vi uppnår detta genom att aktivt leta efter allvarliga sjukdomar och se till att stoppa dessa så tidigt i sitt förlopp som möjligt. Genom att hindra cancer, hjärt- och kärlsjukdomar från att bli allvarliga så håller vi våra patienter friska och pigga långt upp i åldrarna. De kan hålla hög aktivitet både på arbetet och i privatlivet då de inte drabbas av de allvarliga folksjukdomarna som de flesta dör av i Sverige.

Läs mer