Företagshälsovård

Vegatus sysslar huvudsakligen med hälsoundersökningar och tanken är att man ska finna sjukdomar på ett tidigt stadium, så de kan förebyggas eller botas. Denna metod att angripa sjukdomar och hälsovård är naturligtvis även möjligt att använda inom företagshälsovården. Vegatus erbjuder därför företagshälsovård där vi använder de hälsoundersökningar som vi utarbetat metoder för. På så vis kan vi hjälpa företag och se till att deras medarbetare inte utsätts för onödiga sjukdomar. Vi utför också andra aspekter av företagshälsovården, men huvudvikten ligger på hälsoundersökning. Vår uppfattning är att man med detta sätt att arbeta får betydande fördelar för både företag och medarbetare. Detta genom att höja hälsonivån och därigenom minska antalet sjukskrivningar. Förutom detta så ger denna typ av omsorg om medarbetarna också en god anda på företaget, vilket är värdefullt. För företag med nyckelpersonal, som tex specialister eller chefer, som är svåra att ersätta, så är det ett effektivt sätt att se till att alla är friska och på jobbet. Om någon med unik kunskap blir allvarligt sjuk så kan det påverka företaget negativt och det tar ofta lång tid att hitta en lämplig ersättare. En annan aspekt är att det även är en uppskattad hjälp som en arbetsgivare kan bidra med till nyckelpersonal. Det kan vara mer kostnadseffektiv än tex löneförändring.

Hållbar hälsa - hållbar personal

Hållbarhet och CSR är ett begrepp som innehåller enormt mycket. Det finns mer greppbara delar som miljö eller produktion. Om en fabrik släpper ut föroreningar så är det givetvis inte acceptabelt. På andra sidan av skalan finns den mer svårdefinierade social/etiska delen. Där arbetar Vegatus. Vår målsättning är att våra kunders personal ska vara friska, glada och produktiva på arbetet så länge som möjligt. Vi uppnår detta genom att aktivt leta efter allvarliga sjukdomar och se till att stoppa dessa så tidigt i sitt förlopp som möjligt. Genom att hindra cancer, hjärt- och kärlsjukdomar från att bli allvarliga så håller vi våra patienter friska och pigga långt upp i åldrarna. De kan hålla hög aktivitet både på arbetet och i privatlivet då de inte drabbas av de allvarliga folksjukdomarna som de flesta dör av i Sverige.

Läs mer