Företagshälsa i Stockholm med Vegatus

Företagshälsa Stockholm – Våra kunder väljer oss för vår personliga, lättillgängliga och kompetenta företagshälsa. Vi har en lång erfarenhet och bred expertis inom företagshälsovård. I en del fall samarbetar vi med partnerföretag som erbjuder ytterligare dimensioner. Tillsammans har vi en unik bredd av hälsoundersökningar och specialistläkare inom flertalet områden.

Skapa en hälsosam och hållbar arbetsplats

Hur säkrar ni en god arbetsmiljö? Hur hanterar ni en kris på företaget? Och hur stöttar ni era medarbetare att leva hälsosamt? Vi hjälper er att se sambanden mellan arbetsmiljö, medarbetare och resultat. Tillsammans skapar vi en hälsosam och hållbar arbetsplats.

Hälsoarbetet är både strategiskt och operativt för Vegatus – din företagshälsa i Stockholm

En bra företagshälsa är ingen slump. När ni väljer Vegatus och våra hälsopartner är det några steg vi går igenom.

 • Nulägesanalys
  Det första som händer är att vi gör en nulägesanalys. Den grundar sig på en enkät som alla medarbetare, eller i vissa fall enbart företagsledningen, svarar på. Frågorna är skapade efter era prioriterade behov i kombination med vår expertis.
 • Presentation av resultat
  Vi presenterar resultatet från enkäten. Det gör vi helst genom ett fysiskt möte där vi tillsammans kan planera för fortsatt arbete.
 • Hälsoundersökningar
  Nästa steg för många företag är hälsoundersökningar. Vi utför hälsoprofilbedömningar och provtagning med uppföljande läkarbesök. Men också  stora och avancerade hälsoundersökningar. Läs mer om våra hälsoundersökningar.
 • Åtgärder
  Beroende av vad som kommer fram vid nulägesanalysen och eventuella hälsoundersökningar kommer vi med förslag på åtgärder samt hjälper till att genomföra dem.
 • Uppföljning och avstämning

Företagshälsa i Stockholm har

 • Specialister inom arbetsmiljö och arbetsmedicin (företagsläkare, företagssköterska, ergonom, belysningsexpert, experter på fysisk arbetsmiljö, psykologer, beteendevetare, experter för krishantering, beroendeproblematik, organisationskunskap och ledarskap)
 • Specialister inom levnadsvanor/livsstilsfrågor (hälsocoacher t.ex. nutritionist, medicinsk personlig tränare och mycket mer)
 • Tillgång till träningsanläggning för tillfällig coachning eller abonnemang via samarbetsavtal
 • Specialistläkarmottagning med avtal med de flesta försäkringsbolag
 • Vaccinationer, resemedicin
 • Friskintyg
 • Hälsoundersökningar. Mer om våra avancerade hälsoundersökningar.

Premium –  för små företag och ledningsgrupper

Är ni intresserade av  några av våra hälsoundersökningar? Vi har lösningar för det mindre företaget, eller kanske ledningsgruppen? Kontakta oss för mer information på info@vegatus.se. Eller fyll i formuläret nedan.

Kontakta oss angående företagshälsovård

*” anger obligatoriska fält

Företagshälsa i Stockholm – Vår målsättning

Vår målsättning är att våra kunders personal ska vara friska, glada och produktiva på arbetet så länge som möjligt. Vi uppnår detta genom att aktivt leta efter allvarliga sjukdomar och se till att stoppa dessa så tidigt i sitt förlopp som möjligt. Genom att hindra cancer, hjärt- och kärlsjukdomar från att bli allvarliga så håller vi våra patienter friska och pigga långt upp i åldrarna. De kan hålla hög aktivitet både på arbetet och i privatlivet då de inte drabbas av de allvarliga folksjukdomarna som de flesta dör av i Sverige.

Läs mer ›

Våra paket