Endokrinologi

Vad är endokrinologi?

Endokrinologi är läran om hormoner och deras sjukdomar. En endokrinolog tar vanligen hand om sjukdomar som drabbar sköldkörteln. Det är en körtel som sitter på halsen framför luftstrupen och alldeles under adamsäpplet. Sköldkörteln reglerar kroppens ämnesomsättning genom att utsöndra ett hormon som kallas thyroxin. Det kan hända att sköldkörtelns förmåga att producera thyroxin minskar. Då kan man istället ge thyroxin som en medicin i tablettform.

Detta fungerar ofta bra, men ibland uppstår det problem under behandlingen som måste hanteras av en endokrinolog. Det finns en brist på endokrinologer så patienter kan få vänta ganska länge innan de kan få träffa denna typ av läkare. Det är också viktigt att det går att upprätta ett gott samarbete mellan patienten och endokrinologen.
Utöver sjukdomar som rör sköldkörteln arbetar endokrinologer med sjukdomar som involverar andra hormonsystem. Den antalsmässigt största patientgruppen efter sköldkörtelrubbningar är diabetes, som snabbt blir allt vanligare i alla industrialiserade länder.

Det finns även i övrigt ett stort antal endokrinologiska sjukdomar och gemensamt för dem är att allmänläkare ofta har svårt att hantera dem. Om man misstänker en sådan sjukdom är rutinåtgärden att skriva en remiss till en av de endokrinologikliniker, som finns på de stora sjukhusen.

De endokrinologiska sjukdomarna är ofta svåra att behandla och för att behandlingen skall bli bra krävs att den behandlande läkaren har en stor personlig erfarenhet av denna typ av sjukdomar. Detta gör att dessa sjukdomar bör behandlas av en specialist i endokrinologi.

Via vår systerklinik Quality Care kan vi erbjuda läkartider med en erfaren och skicklig endokrinolog för 1500 kr per besök (eventuella prover tillkommer). Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan och boka en tid. Eller ring 08 428 426 00 eller maila info@quality-care.se