Endokrinologi

Vad är endokrinologi?

Med endokrinologi menar man läran om hormoner och deras sjukdomar. De kanske vanligaste sjukdomarna som behandlas av endokrinologer är sjukdomar som drabbar sköldkörteln. Denna körtel sitter på halsen framför luftstrupen och alldeles under adamsäpplet. Sköldkörteln utsöndrar ett hormon som kallas thyroxin och som reglerar kroppens ämnesomsättning. Det är vanligt att sköldkörtelvävnaden angrips av kroppens egna immunceller, en s.k. autoimmun sjukdom. När detta sker minskar sköldkörtelns förmåga att producera thyroxin och substansen måste istället ges som en medicin i tablettform.

Detta fungerar ofta bra men inte allt för sällan uppstår det problem under behandlingen som måste hanteras av en endokrinolog. Det finns en brist på endokrinologer så patienter kan få vänta ganska länge innan de kan få träffa denna typ av läkare. Det är också viktigt att det går att upprätta ett gott samarbete mellan patienten och endokrinologen.

Utöver sjukdomar som rör sköldkörteln arbetar endokrinologer  med sjukdomar som involverar andra hormonsystem. Den antalsmässigt största patientgruppen efter sköldkörtelruppni8ngar är diabetes som snabbt blir allt vanligare i alla industrialiserade länder. Diabetes delas upp i 2 typer.

Typ 1 är en autoimmun sjukdom och uppstår då kroppens immunsystem angriper de celler i bukspottskörteln som producerar insulin.

Typ 2 uppstår när man äter mer socker och kolhydrater än kroppen klarar av. Detta är i dag den vanligaste typen diabetes och antalet ökar hela tiden.
Även här är det givetvis värdefullt för patienter som vill ha ytterligare råd att det finns en endokrinolog och diabetesexpert som man kan få tid hos.

Det finns även i övrigt ett stort antal endokrinologiska sjukdomar och gemensamt för dem är att allmänläkare ofta har svårt att hantera dem. Om man misstänker en sådan sjukdom är rutinåtgärden att skriva en remiss till en av de endokrinologikliniker som finns på de stora sjukhusen.

Det kan ofta vara svårt att få tid där inom rimlig tid så tillgången till en endokrinolog på Vegatus blir en värdefull extra resurs.

De endokrinologiska sjukdomarna är ofta svåra att behandla och för att behandlingen skall bli bra krävs att den behandlande läkaren har en stor personlig erfarenhet av denna typ av sjukdomar. Detta gör att dessa sjukdomar bör behandlas av en specialist i endokrinologi.

Vad kan du få hjälp med hos vår läkarmottagning?

Under hösten 2018 kommer vi att göra en del personalförändringar på Vegatus endokrinologimottagning i Stockholm. Var god kontakta oss för att få mer information.

Doktor Marie Guldstrand har arbetat på Vegatus sedan hösten 2016. Hon är specialist i diabetologi och endokrinologi och arbetar med internmedicinska och endokrinologiska problem. Hon är en erfaren endokrinolog och specialist på att behandla sjukdomar som har med hormoner att göra som t.ex. sköldkörtelrubbningar och annat. Vegatus öppnar nu en möjlighet för patienter med sådana problem att grundligt diskutera igenom sin sjukdom och dess behandling med en erfaren specialist i endokrinologi

Hon kan också ge en ny och förutsättningslös bedömning av den sjukdom du har och av hur den behandlats. Eftersom det råder en stor brist på kunniga endokrinologer tror vi att det finns ett stort antal patienter som har ett behov av detta, eftersom det kan vara svårt för vårdcentralerna att hinna med.

För att veta mer kontakta oss via mail info@vegatus.se eller via telefon 08/122 000 20