Endokrinologi och endokrinolog

Vad gör en endokrinolog?

Endokrinologi är läran om hormoner och deras sjukdomar. En endokrinolog tar vanligen hand om sjukdomar som drabbar sköldkörteln. Det är en körtel som sitter på halsen framför luftstrupen och alldeles under adamsäpplet. Sköldkörteln reglerar kroppens ämnesomsättning genom att utsöndra ett hormon som kallas thyroxin. Det kan hända att sköldkörtelns förmåga att producera thyroxin minskar. Då kan man istället ge thyroxin som en medicin i tablettform.
Detta fungerar ofta bra, men ibland uppstår det problem under behandlingen som måste hanteras av en endokrinolog. Det finns en brist på endokrinologer så patienter kan få vänta ganska länge innan de kan få träffa denna typ av läkare. Det är också viktigt att det går att upprätta ett gott samarbete mellan patienten och endokrinologen.
Utöver sjukdomar som rör sköldkörteln arbetar endokrinologer med sjukdomar som involverar andra hormonsystem. Den antalsmässigt största patientgruppen efter sköldkörtelrubbningar är diabetes, som snabbt blir allt vanligare i alla industrialiserade länder.

Endokrinologiska sjukdomar

Det finns även i övrigt ett stort antal endokrinologiska sjukdomar och gemensamt för dem är att allmänläkare ofta har svårt att hantera dem. Om man misstänker en sådan sjukdom är rutinåtgärden att skriva en remiss till en av de endokrinologikliniker, som finns på de stora sjukhusen.
De endokrinologiska sjukdomarna är ofta svåra att behandla och för att behandlingen skall bli bra krävs att den behandlande läkaren har en stor personlig erfarenhet av denna typ av sjukdomar. Detta gör att dessa sjukdomar bör behandlas av en specialist i endokrinologi.

Våra paket

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening