VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Kontakta oss!

Lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig!

NÅN TITEL HÄR

Diagnosförsäkring: En del försäkringsbolag erbjuder en diagnosförsäkring som betalar ut ett belopp då vissa sjukdomar diagnosticerats.
Det kan vara en stor hjälp för den som drabbats av allvarlig sjukdom, som eventuellt kan leda till en för tidig död kan extra stöd vara en hjälp.

Man slipper en del av oron för hur ekonomin kommer att påverkas.

Sjukdomar minskar med prevention

Idag så är hjärt-kärlsjukdomar och cancer de dominerande dödsorsakerna i västvärlden.
Vid båda dessa sjukdomar finns det goda möjligheter att minska genom preventivt arbete.

 • Hjärt-kärlsjukdomar uppstår i stor utsträckning genom livsstil
 • Med tillgång till rätt information och motivation kan varje person själv göra mycket för att undvika att drabbas
 • Utfallet vid behandling av cancer beror mycket på hur tidigt cancern upptäcks
 • Ju tidigare desto bättre

Våra hälsoundersökningar är just fokuserade på prevention och tidig upptäckt.

NÅN TITEL HÄR

Behövs en diagnosförsäkring? (H2 – 2)

Vi letar efter tidiga tecken på sjukdom och vår målsättning är att alla patienter ska slippa allvarliga sjukdomar.
Med hjälp av regelbundna avancerade hälsoundersökningar så letar vi efter sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar för att hitta tidiga tecken på om de utvecklas.

Vårt arbete visar att genom att läkare ger återkoppling och rådgivning baserat på individuella undersökningar och provtagningar så skapas en bra grund för att varje patient själv ska ta kommandot över sin egen hälsa.
Allt för att i görligaste mån undvika att drabbas av sjukdom.

NÅN TITEL HÄR

Diagnos för symptom – Diagnosförsäkringar eller diagnospolis?

Försäkringar är till för att kompensera vid en uppkommen skada.
Vi vänder istället på tanken och jobbar preventivt för att hindra skadan från att uppstå.

De avancerade hälsoundersökningar som vi erbjuder kanske inte ska ses som en diagnosförsäkring utan snarare som en outtröttlig diagnospolis som följer upp alla spår.

Idag så är sjukvården baserad på att patienter söker hjälp vid symptom.
Vår vision är att man ska kunna identifiera sjukdomar innan de börjar ge besvär för patienten.
Det tycker vi är en riktigt bra, långsiktig och preventiv diagnosförsäkring!

NÅN TITEL HÄR

Diagnosförsäkring Cancer – Cancer utvecklas långsamt

Cancer utvecklas i de allra flesta fall relativt långsamt. Man går ofta med en tumör under många år innan den omvandlas till en mer aggressiv cancerform.

På Vegatus så undersöker vi våra patienter regelbundet, ofta någonstans mellan varje till vart tredje år) och uppdraget är att hitta t.ex. eventuella tumörer innan de hunnit utvecklats.

Då är de relativt sett lättare att behandla och prognosen är bättre än då man inleder behandlingen då cancern hunnit växa till sig och ger symptom som gör att patienten går till sin vårdcentral för de besvär som cancern ger upphov till.

Screening:

 • Genom att arbeta preventivt med Vegatus screeningprogram kan vi hindra våra patienter från att utveckla hjärt-kärlsjukdomar
 • Samt ge dem som får cancer en bättre möjlighet att få en mer skonsam behandling med ett bättre resultat.

Cancer är en av de sjukdomar som ingår i princip alla diagnosförsäkringar.

NÅN TITEL HÄR

Vi söker efter tidiga tecken på sjukdom – för oss gör diagnosförsäkringar ingen skillnad

Vår specialiteter är att söka efter tidiga tecken på cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller andra allvarliga sjukdomar. 

För oss så spelar det egentligen ingen roll om våra kunder har diagnosförsäkringar eller inte.
Våra hälsokontroller och hälsoundersökningar utförs på exakt samma sätt vare sig du har en diagnosförsäkring eller inte.

Vanliga frågor kring diagnosförsäkringar

Läs mer om cancer

Våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening