Diabetes och impotens

Mycket av vad vi sysslar med på Vegatus rör sig kring att förhindra att diabetes typ 2 uppstår. Vi vet alla att diabetes innebär att man får en förhöjd mängd socker i blodet och att detta är skadligt på många sätt.

Vegatus

Diabetes leder ofta till hjärtinfarkt

Ett exempel är att hjärtinfarkter som är vår främsta dödsorsak till 80% drabbar personer som har diabetes typ 2 eller ett förstadium till denna sjukdom.

Diabetes leder ofta till impotens

Ett annat exempel på det mera personliga planet är att diabetes är den vanligaste orsaken till impotens hos män. Det är svårt att veta hur stort detta problem är. Men den mycket stora försäljningen av Viagra tyder på att det är frågan om ett mycket stort problem. Man kan kanske tycka att det är ett lyxproblem men det är det ju faktiskt inte! Det är frågan om en stor och onödig minskning av livskvaliteten både för män och kvinnor.

Impotensen är ofta det första tecknet på att en diabetes kommer smygande.  Om man följer utvecklingen av blodsockret (i första hand skall man mäta långtidsblodsockret) kan man tidigt se om mängden socker i blodet ökar och om en diabetessjukdom håller på att utvecklas. Om man minskar kolhydraterna i dieten och motionerar kommer blodsockret att minska och man kan slippa både impotens och hjärtinfarkt.

Att hålla koll på blodsockret gör att man håller sig yngre!

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius