D-vitamin via kosten

Vi analyserar D-vitamininnehållet i blodet, framför allt hos patienter som tränar mycket. D-vitamin är ett vitamin som är kemiskt nära besläktat med kolesterol och olika könshormoner.

Vegatus

D-vitamin via kosten och solljus

Det tillförs i viss mån via dieten. Där det kan förekomma dels i fetthaltiga livsmedel som smör och fetthaltigt kött men också i vissa grönsaker. Vitaminet syntetiseras också i kroppen. Syntesen sker i huden och kräver att huden är utsatt för solljus eller åtminstone ultraviolett ljus. Denna syntes är mycket viktig för hälsan. Man tror att det är behovet av D-vitaminsyntes som gör att människor som bor långt från ekvatorn utvecklar en ljusare hudfärg.

D-vitaminet är inblandat i och medverkar till att kalcium kan tas upp i mag-/tarm-kanalen så att skelettet får tillräcklig mängd kalcium och kan växa på ett normalt sätt. Människor, framför allt barn som inte får tillräckligt med D-vitamin, utvecklar rakitis eller den engelska sjukan där benen blir mjuka och deformerade. Vuxna utvecklar benskörhet (osteoporos).

Vegatus

Vad är en bra nivå D-vitamin

I Sverige och i andra länder med ett mindre soligt klimat är det mycket vanligt med låga värden på D-vitamin. Vi kan inte få i oss tillräckligt med D-vitamin via kosten. När man gör en blodanalys anges att D-vitaminhalten i blodet skall ligga mellan 75 och 250 mg/l. Detta värde är satt därför att man vid en nivå på 75 mg/l har maximala förutsättningar för absorption av D-vitamin. Man kan klara sig med lägre värden och man brukar ange att benförändringar sker när D-vitaminvärdet är lägre än 50 mg/l.

Många har låga nivåer med D-vitamin

Det visar sig att ett stort antal människor i Sverige har för låga värden. Vi har t.ex. undersökt ett stort antal patienter och ingen av dessa patienter hade några kliniska tecken på D-vitaminbrist, men det var endast enstaka med ett värde på D-vitamin i blodet som låg över 75 mg/l.

Om man strävar efter att ha en hälsa som är så bra som möjligt verkar det som om man i Sverige borde äta ett tillskott med D-vitamin för att komma upp i de nivåer som är maximala. Om man däremot nöjer sig med att man inte vill utveckla de för engelska sjukan typiska benförändringarna räcker det att man har ett något lägre värde.

Andra risker med låga D-vitaminnivåer

Man kan givetvis fråga sig om en lindrig brist på D-vitamin av den typ som de allra flesta svenskar sannolikt har innebär några andra hälsorisker. Som nämnts tidigare finns det en del preliminär forskning som tyder på att det kan vara på detta sätt. Också av denna anledning har man anledning att äta tillskott av D-vitamin. Tillskottet behöver sannolikt ätas både sommar och vinter. Även om det naturligtvis är mer angeläget på vintern.

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius