D-Vitamin och företagshälsovård

Här fortsätter texten om D-vitamin och om vad detta kan ha för betydelse för företagshälsovården. Inom denna del av medicinen har man som läkare en lite annorlunda situation än normalt. Som alltid är det patienten och hennes bästa som är ledstjärnan. Men samtidigt måste ju verksamheten vara till nytta för patientens arbetsgivare. Detta kan kanske låta som en inbyggd konflikt men i verkligheten går arbetet ut på att patienten skall vara och förbli i bästa möjliga hälsa och därigenom också ha maximal arbetsförmåga. Arbetet måste alltid vara långsiktigt inriktat på patientens sanna och långsiktiga intressen.

Vegatus

Status vitamin D

För företagshälsovården blir patienternas vitamin D status dvs om de har tillräckligt med vitamin D i blodet av stort intresse eftersom en brist på vit D ökar risken för så många och allvarliga sjukdomar i en omfattning som är tillräckligt stor för att vara av klart praktiskt intresse.
Några typiska sjukdomar som man kan få att minska genom att se till att mängden D vitamin i kroppen är tillräcklig är canceråderförkalkningdemens, infektioner, muskelsvaghet, benskörhet, kronisk värk och en hel del annat.
Detta medför rimligtvis också att en brist på vitamin D gör att människor mera ofta blir sjukskrivna.

Vegatus

D-vitamin som nyckel i företagshälsovård

Jag tycker därför att man borde låta en bestämning av vitamin D i blodet ingå i alla företagshälsopaket.
Som företagsläkare får man då möjligheten att se till att alla patienter har en normal mängd i blodet.
För patienterna innebär detta att de blir friskare och gladare och får ett bättre liv.
För företaget innebär det att medarbetarna mera sällan är sjukskrivna och att de är piggare och mera vitala.
En utpräglad win-win situation!

De allra flesta kommer att behöva ta tabletter med vitamin D.
Det kan vara en god idé att dessa tabletter tillhandahålls på arbetsplatsen.

Hälsningar

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius