Anpassade hälsoundersökningar under coronapandemin

De senaste månaderna har fokus på vår hälsa ökat markant på grund av coronapandemin. Vi vet att det finns ett starkt samband mellan olika medicinska faktorer, men också mellan levnadsvanor och risken att drabbas av en svår covid-19 infektion. Trots detta har antalet hälsoundersökningar minskat.

Vi ser en extra stor anledning just nu att genomgå en hälsoundersökning inriktad på det medicinska området – men även på levnadsvanor och livsstil.  ”Bra nutrition är avgörande för hälsan, särskilt i tider när immunförsvaret kan behöva slå tillbaka”, så lyder en av de första meningarna i WHO:s covid-19-guide. En sund livsstil skyddar inte mot covid-19, men kan stärka immunförsvaret redan på kort sikt – därför är det extra viktigt under rådande förhållanden att ta tag i sina levnadsvanor.

Läs mer om våra trygga hälsoundersökningar för företag.

Trygga hälsoundersökningar

Dagens rekommendationer att hålla nere fysiska möten och fysiska kontakter kräver extra omtanke kring hälsoundersökningar. Vårt koncept är anpassade för den tid vi lever i. Vår mottagning är uppdelad efter verksamhetsområden. Vi har luftiga väntrum och undersökningsrum som tillåter social distans. Vill du inte komma till mottagningen har vi andra lösningar.

  • Vår sköterska kan komma till dig för provtagning och göra de undersökningar som kan krävas för hälsoundersökningen
  • Uppföljningen av hälsoundersökningen kan göras antingen via ett fysiskt läkarbesök hos oss eller via rapport och kommentarer som sänds till dig digitalt. Utöver detta erbjuder vi digitalt webbaserat läkarmöte.

Oro och ångest
Många av våra patienter känner en stor oro för covid-19 – både för egen del, men även för anhörigas. Då kan det vara skönt att få ventilera funderingar och frågor kring detta med våra läkare som är specialinsatta i ämnet. Vi har även stor kunskap kring kopplingen mellan covid-19 och arbetslivet. En hälsoundersökning är med andra ord ett mycket bra tillfälle att kunna diskutera frågor gällande covid -19 såväl ur personligt och individuellt perspektiv.

Vill du veta mer om våra hälsoundersökningar? Kontakta oss via info@vegatus.se så hör vi av oss och berättar mer hur en hälsoundersökning för dig kan se ut.  Du kan ringa 08-122 000 20 för mer information.