Cancertest

Det låter som något ur en science fiction film med cancertest. Men det är faktiskt sant att man kan upptäcka cancer med hjälp av ett vanligt blodprov.

Att ta testen

Blodproven tas venöst (dvs vanligen från armvecket) och analyseras av ackrediterade laboratorium som ger svar inom någon vecka.

Hur fungerar cancertest

Proverna bygger på att då en tumör utvecklats någonstans i kroppen så släpper den ut mikroskopiska delar av sig själv i blodet och dessa delar kallas för tumörmarkörer. Man kan mäta andelen tumörmarkörer i blodet. Om de stiger eller är onormalt höga är det en signal på att det föreligger en ökad risk för att det kan finnas i cancertumör i kroppen.

Tumörmarkör ska användas med försiktighet

Så här långt låter det som en fantastisk möjlighet att enkelt ta reda på om man har cancer eller inte. I verkligheten så är det dock förknippat med stora problem hur man ska tolka tumörmarkörer och de bör alltid användas med försiktighet.

Olika typer av cancer och olika cancerprov

Till att börja med så finns det cirka 200 olika typer av cancer och var och en av dessa sjukdomar har sitt eget förlopp och sina egna utvecklingsstadier, vilket gör att de sänder ut olika tumörmarkörer. Drömmen vore att hitta en gemensam tumörmarkör som reagerar på alla typer av cancer. Det finns forskning på detta som förhoppningsvis kommer resultera i ett generiskt cancertest för all cancer.

I väntan på det som finns det tumörmarkörer som är specifika för en eller några typer av cancer. På Vegatus så använder vi oss av de som vi bedömt som relevanta och med tillräcklig specificitet.

Cancertest är komplicerat

Tumörmarkörer är inte ett enkelt cancertest. Det är även så att kroppen producerar egna markörer som syns i mätningarna. Ett högt värde kan därför till viss del förklaras av individuella avvikelser. Likaså kan ett lågt värde påverkas av individuella faktorer. Till exempel så påverkas tumörmarkörer för cancer i livmoder och äggstockar av menscykeln och även om kvinnan ammar eller är gravid.

Det är således av stor vikt att inte se tumörmarkörer som ett enkelt cancertest med ett klart ja/nej-svar. De ska tolkas med försiktighet. Höga värden betyder inte att en patient har cancer utan att risken för att hen har cancer är förhöjd. Denna tolkning sker av erfarna läkare och görs alltid med försiktighet.

Med detta sagt så menar vi att det finns mycket att vinna på att vara proaktiv och regelbundet göra seriösa hälsoundersökning för att hitta tidiga tecken på sjukdomar – då det är lättare att göra något åt dem.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *