Cancerförsäkring – spelar det någon roll?

VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Kontakta oss!

Lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig!

*” anger obligatoriska fält

NÅN TITEL HÄR

Cancerförsäkring är en form av försäkringar som flera försäkringsbolag erbjuder.
En cancerförsäkring ger rätt till ett visst belopp då en cancersjukdom har blivit diagnosticerad.
Det är en bra tanke att man behöver extra stöd då man drabbats av allvarlig cancersjukdom som eventuellt kan leda till en för tidig död.

Sjukdomar som cancer minskar med prevention

Idag dominerar hjärt-kärlsjukdomar och cancer som dödsorsak i västvärlden.
Båda dessa sjukdomar har goda möjligheter att minska genom preventivt arbete.

Hjärt-kärlsjukdomar:

-Hjärt-kärlsjukdomar uppstår till mångt och mycket genom livsstil

Med rätt information och motivation kan varje person själv göra mycket för att undvika att drabbas
Cancer:

-Utfallet vid behandling av cancer beror mycket på hur tidigt cancern upptäcks
-Ju tidigare desto bättre

För dig som drabbats av cancer och behöver genomgå långvariga och krävande behandlingar så kan en cancerförsäkring ge dig bättre möjligheter att orka igenom en tuff vardag med sjukskrivningar, förlorad arbetsinkomst och andra stressmoment.

NÅN TITEL HÄR

Cancerförsäkring – eller cancerpolis?

Försäkringar, såsom cancerförsäkringar är till för att kompensera vid skada.
Vi vänder på tanken och arbetar för att hindra skadan från att uppstå.
De avancerade hälsoundersökningar som vi gör kanske inte ska ses som en cancerförsäkring, utan mera som en cancerpolis som spårar upp och avslöjar cancern innan den hinner sprida sig och orsak mer omfattande skador.
Låt oss berätta mera om hur vi arbetar.

NÅN TITEL HÄR

Vi letar tidiga tecken på sjukdom

Vår målsättning är att våra patienter ska slippa allvarliga sjukdomar.
Med hjälp av regelbundna avancerade hälsoundersökningar så letar vi sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar för att hitta tidiga tecken på att de utvecklas.
Vår erfarenhet är att genom att ge individuell återkoppling och rådgivning baserat på individuella undersökningar och provtagningar så skapas en bra grund för att varje patient själv ska ta kommandot över sitt eget liv och sin egen hälsa. För att i görligaste mån undvika att drabbas av sjukdom.

NÅN TITEL HÄR

Diagnos för symptom vid cancer

Idag så är sjukvården uppbyggd på att patienter söker hjälp för besvär och symptom.
Vår vision är att man ska kunna identifiera sjukdomar innan de ger symptom för patienten.
Det tycker vi är en riktigt bra cancerförsäkring.

Cancer utvecklas långsamt

Cancer utvecklas i de allra flesta fall relativt långsamt och man går med en tumör under många år innan den omvandlas till en mer aggressiv cancerform.
Vi undersöker våra patienter regelbundet och uppdraget är att hitta eventuella tumörer innan de hunnit utvecklats.
Då är de relativt sett lättare att behandla och prognosen för full återhämtning är bättre än om man inleder behandlingen då cancern hunnit växa till sig och ger symptom som gör att patienten går till sin vårdcentral för de besvär som cancern ger upphov till.

Screening:

-Genom att arbeta preventivt med Vegatus screeningprogram kan vi hindra våra patienter från att utveckla hjärt-kärlsjukdomar
-Samt ge dem som får cancer en bättre möjlighet att få en mer skonsam behandling med ett bättre resultat

NÅN TITEL HÄR

Vi söker efter tidiga tecken på cancer – för oss gör en cancerförsäkring ingen skillnad

En av våra specialiteter på Vegatus är att söka efter tidiga tecken på cancer.

För oss så spelar det egentligen ingen roll om våra kunder har cancerförsäkringar eller inte.

Våra hälsokontroller och hälsoundersökninga utörs på exakt samma sätt vare sig du har en cancerförsäkring eller inte.

Vegatus om: Cancerförsäkring.

Vanliga frågor om cancerförsäkringar

Läs mer om cancer

Våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening