Vad händer om vi hittar något avvikande i dina blodprover?

13 augusti, 2019

Vegatus erbjuder preventiv vård i form av olika hälsoundersökningar. Vi har olika paket där bland annat provtagning ingår. Målsättningen är att hitta tecken på sjukdom så tidigt som möjligt hos våra patienter så att det är lättare att behandla och åtgärda sjukdomarna. Läs gärna om våra olika paket.

Vid ditt första besök får du först träffa en av våra läkare och därefter får du komma till oss sjuksköterskor för att lämna blodprover.

Samma dag som du har varit hos oss och lämnat dina prover skickas dessa till laboratoriet för analysering.

När analyserna är färdiga får vi ett elektroniskt svar till oss som vi sjuksköterskor går igenom. Hittar vi något avvikande som behöver åtgärdas så fort som möjligt,  konsulteras läkare och vi kontaktar dig. Det händer dock väldigt sällan att resultat är så pass avvikande att en omedelbar åtgärd behöver vidtas.

När du sedan kommer på ditt återbesök (vanligtvis 2-4 veckor efter ditt första besök) går din läkare igenom dina provsvar tillsammans med dig. Om ett resultat är avvikande gör din läkare en bedömning av fortsatta åtgärder enligt riktlinjer. Din läkare kan också skicka en remiss till rätt instans för fortsatt utredning. Vi är inte en utredande enhet och därför är vi väldigt måna om att våra patienter får rätt och skräddarsydd hjälp.