Bättre liv med nya tarmbakterier

Vi har träffar en forskningsgrupp som håller på med tarmbakterier och hur dessa ändrar sig beroende på hur tarmen och dess ägare mår.

Tarmen är full av olika bakterier och olika delar av tarmen är hem för olika bakterier. Dessa olika bakterier äter olika ämnen så att det totala systemet blir mycket komplicerat och svåröverblickbart.

Analys av mikrobiom

Tarmbakterier skiljer sig mellan feta och normalviktiga

Den grupp som vi besökte hade i första hand sett på skillnaden mellan feta och normalviktiga patienter. Det visar sig då att feta och normalviktiga inte har samma bakterier. Man har sett samma sak på laboratorieråttor. Feta råttor har andra bakterier än magra råttor. Det är dessutom så vad det gäller råttor att feta råttor blir magra om man byter ut bakterierna i tarmen så att de feta råttorna får magra bakterier. När det händer minskar de feta råttorna i vikt och blir magra!

Man vet inte om det är likadant för människor eftersom det är så svårt att ta reda på detta att ingen lyckats med det. Tanken är ju mycket lockande. Vad man skulle behöva är en teknik för att byta bakterier och så skulle man kunna bota övervikt.

Analys av mikrobiom

Det man äter blir till föda för tarmbakterierna

På laboratoriet som vi besökte hade man tagit reda på vad de olika typerna av bakterier helst ”åt”. Detta öppnar möjligheten att man genom att ge en patient med övervikt en typ av föda som ”magerbakterierna” helst åt skulle kunna göra så att magerbakterierna blir flera och på så sätt ändra på vilka bakterier som fanns i tarmen och därigenom kanske också kunna bota övervikt.

Skrivet av Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus