Att slippa diabetes typ 2

Att man kontrollerar långtidsblodsockret är mycket viktigt om man vill förbli frisk. Den här texten kan vara av intresse i sammanhanget.

Vegatus

HbA1c-provet visar genomsnittligt blodsocker

För något år sedan visade proven för en patient att han utvecklat ett HbA1c som var så högt som 40. Det var lite oväntat för han var smal och skötte sin fysiska träning utmärkt. Vi hade därför tidigare inte trott att han behövde följa någon diet men nu blev vi givetvis tvungna att ompröva detta. Han började med LCHF och vid nästa besök hade hans HbA1c sjunkit till 37 vilket vi var helt nöjda med. Han började också öka mängden träning så att det blev ca 1 timme 5 ggr per vecka. Nästa HbA1c ett år senare var 34!

Vegatus

Kanske lösningen på diabetes typ 2?

Denna iakttagelse gjorde att vi gick igenom våra patienter och jag tycker att man kan ana att det finns en grupp med HbA1c kring 30-32 som har denna nivå på sin fysiska träning och som äter någon typ av kolhydratreducerad diet.

Om denna iakttagelse står sig skulle vi kunna ha en nivå som skulle kunna vara bra för alla och som skulle göra att diabetes typ 2 mer eller mindre försvann som ett hälsoproblem. Man kan tycka att det rör sig om mycket tid men om man räknar på hur många timmar som finns i en vecka är en timme om dan 3% av den totala tiden. Det skulle kunna gå och vinsten är enorm eftersom man slipper alla följdsjukdomarna från diabetes typ 2.

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius