Ärftlig cancer utredning

Cancer uppkommer av flera anledningar och mellan 5-10 procent av alla cancerfall beräknas bero på arv. Vissa typer av cancer har däremot högre andel ärftlig cancer.

Ärftliga former av cancer är främst:

Det är inte själva cancern som är ärftlig utan en gen eller genkombination som ger ökad risk för att utveckla en viss typ av cancer. Det innebär att även om en individ har en gen som tyder på ökad risk för ärftlighet av cancer är det inte självklart att personen i fråga får cancer.

Uppföljning av misstänkt ärftlig cancer

Om man tillhör en familj med stor risk för en viss typ av cancer så kan man vända sig till en Cancergenetisk mottagning vid universitetssjukhusen för utredning och gentest för cancer.  Kriterierna för att göra en utredning kan skiljas sig något mellan regionerna, men huvudregeln är att man i familjen ska ha exempelvis:

 • Flera nära släktingar som har cancer inom samma tumörtyp (ex bröstcancer och ovarialcancer)
 • Cancer uppträder vid tidig ålder (före 50 årsåldern)
 • Samma patient har flera olika primärtumörer (dvs olika typer av cancer)

Om man i utredningen identifierar en ökad risk för ärftliga former av cancer så finns det olika åtgärder som kan sättas in beroende på cancerform. För bröstcancer och äggstockscancer kan en möjlighet vara att operera bort organet för att hindra att cancern utvecklas. För t. ex. tjocktarms- och ändtarmscancer så erbjuds regelbundna undersökningar, sk screening, för att hitta polyper och avlägsna dem innan de utvecklas till cancer.

Privat utredning av misstänkt ärftlig cancer

Det är för närvarande lång väntetid för utredning om ärftlig cancer och det är inte helt ovanligt att patienter hinner få cancer under tiden som de väntar. Då har möjligheten att göra preventiva ingrepp gått förlorad och risken för patienten ökar.

På Vegatus tittar vi på möjligheten att erbjuda denna typ av utredning privat för de som så önskar.

Det är en högt specialiserad tjänst och inkluderar omfattande blodprover och sköts av specialutbildade onkologer. Priset för detta kommer således bli relativt högt.

Om du är intresserad av att veta mera eller skriva upp dig på väntelista så kontakta oss på info@vegatus.se eller via telefon 08/122 000 20 eller formulär på sidan.

Hälsoundersökningar för att upptäcka cancer

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening