Om ärftlig cancer

Mellan 5-10 procent av alla cancerfall beräknas bero på arv. Vissa typer av cancer har högre andel som är ärftlig cancer.

Ärftliga former av cancer är främst

Det är inte själva cancern som är ärftlig utan en gen eller genkombination som ger ökad risk för att utveckla en viss typ av cancer. Det innebär att även om en individ har en gen som tyder på ökad risk för ärftlighet av cancer är det inte självklart att personen i fråga får cancer.

Uppföljning av misstänkt ärftlig cancer

Om man tillhör en familj med stor risk för en viss typ av cancer så kan man vända sig till en Cancergenetisk mottagning vid universitetssjukhusen för utredning och gentest för cancer.  Kriterierna för att göra en utredning kan skiljas sig något mellan regionerna, men huvudregeln är att man i familjen ska ha individer

 • Flera nära släktingar som har cancer inom samma tumörtyp (ex bröstcancer och ovarialcancer)
 • Cancer uppträder vid tidig ålder (före 50 årsåldern)
 • Samma patient har flera olika primärtumörer (dvs olika typer av cancer)

Om man identifierar en ökad risk för ärftliga former av cancer så finns det olika åtgärder som kan sättas in beroende på cancerform. För bröstcancer och äggstockscancer kan en möjlighet vara att operera bort organet för att hindra att cancern utvecklas. För tex tjocktarms- och ändtarmscancer så erbjuds regelbundna undersökningar, sk screening, för att hitta polyper och avlägsna dem innan de utvecklas till cancer.

Hälsoundersökningar för att upptäcka cancer

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening