Är likvärdig vård alltid bättre vård?

Det är vanligt att man i tidningarna nu för tiden ser olika artiklar om att vården är likvärdig och får man anta också i stort sett likadan i stora delar av landet. Det är självklart inte trevligt om man som patient känner att den vård som man får är sämre än den på andra sidan. Samtidigt är det självklart så att om man vill göra det som ett första prioritet att vården är lika för alla är det enklare att göra vården lika dålig medan det är mycket svårt att göra vården lika bra.

Vegatus

Nya lösningar i vården

Ett annat problem med viljan att göra vården likadan är att man stoppar utvecklingen av nya idéer. De nya idéerna uppstår att olika vårdproducenter får idéer om förbättringar. Om man ska göra så att vården är lika för alla så kommer olika administrativa organ landsting, sjukhusledning och annat lägga hinder i vägen för att man inför nya och förbättrade idéer. På så vis får man som en bieffekt av lika vård för alla en situation där man inte utvecklar något nytt och där vården successivt blir allt sämre och sämre, ungefär som ekonomin i Sovjetunionen.

Jag tycker därför att man ska vara mycket försiktigt med att kräva att vården ska vara lika för alla. Detta är inte detsamma som att acceptera att vården är undermålig, för det ska den naturligtvis inte vara för någon. Men detta är inte detsamma som att den är lika för alla.

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius